Ingela Wadbring

Spara favorit Skriv ut

Forskningsområden

Min forskning handlar oftast om olika slags medieförändringar över tid: medielandskapet, mediernas innehåll och mediernas publik. För tillfället leder jag två forskningsprojekt som handlar om detta. 

Det ena, Dagspresskollegiet, har funnits sedan 1979 och följt hur människors mediekonsumtion förändrats över tid, vad som kan förklara hur mediekonsumtionen ser ut och vilka medier som kan betraktas som konkurrenter respektive komplement till varandra. Inom ramen för detta, görs en stor mängd studier. Sådant som pågår handlar om läsares och journalisters syn på läsarkommentarer, i vilken utsträckning den yngre generationen försvinner från tryckta nyheter eller lokala nyheter, hur klickstatistik förhåller sig till läsarundersökningar av papperstidningar samt hur publikens delningsvanor online ser ut. 

Det andra, Nyhetsbilden i förändring, pågår under 2013-2016 och är ett sammanhållet projekt som dock består av tre delar. Den första handlar om hur innehållet förändrats över tid, den andra om hur bildjournalisters arbete ser ut och den tredje om publikens attityder till och tolkning av bilder ser ut. Detta har just startat. 

Jag har gett ut många slags publikationer under årens lopp, och är bland annat en av författarna till boken Massmedier. Press, radio och tv i den digitala tidsåldern, som just nu arbetas om till sin 11e upplaga sedan 1970 då den utkom första gången.{IFrame} 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Wadbring, I. & Ödmark, S. (2016). Going Viral : News Sharing and Shared News in Social Media. OBS - Observatorio, vol. 10: 4, ss. 132-149.    

Nilsson, M. & Wadbring, I. (2015). With or Without Them : Amateur Images in Print and Online Mainstream News Media. Journalism Practice, vol. 9: 4, ss. 484-501.  

Bergström, A. & Wadbring, I. (2015). Beneficial yet crappy : Journalists and audiences on obstacles and opportunities in reader comments. European Journal of Communication, vol. 30: 2, ss. 137-151.  

Nord, L. , Ots, M. , Wadbring, I. , Strömbäck, J. & Weibull, L. (2014). Stoppa ökande medieklyfta för vår demokratis skull. Dagens Nyheter, vol. DN Debatt: 2014-10-02

Wadbring, I. (2013). Journalists Care About Commercialization. Journalistica, : 1, ss. 96-113.

Jalakas, A. & Wadbring, I. (2012). Diversified research about magazines­—a map by databases of magazine research. Journal of Media Business Studies, vol. 9: 2, ss. 81-96.

Bergström, A. & Wadbring, I. (2012). Strong Support for News Media : Attitudes Towards News on Old and New Platforms. Media International Australia, : 144, ss. 118-126.

Wadbring, I. (2012). Inflation eller deflation i mediekonsumtionen? : En analys av människors medieutgifter och syn på mediers prisvärdhet. Nordicom Information, vol. 34: 1, ss. 37-48.

Bergström, A. & Wadbring, I. (2010). The Contribution of Free Dailies and News on the Web--Implications of Media Structural Changes on the Newspaper Readership Market. Northern Lights, vol. 8, ss. 139-155.

Reichenberg, M. & Wadbring, I. (2008). Have They Pinched It From Another Newspaper?! Questioning the Author in Newspaper Texts.. Designs for Learning, vol. 2, ss. 46-59.

Wadbring, I. (2007). Konsekvenser av dagliga gratistidningar på marknaden--svenska erfarenheter. Mediekultur, vol. 43, ss. 86-101.

Wadbring, I. (2007). The Role of Free Dailies in Segregated Societies. Nordicom Review, vol. 1, ss. 135-147.

Wadbring, I. (2003). Publicistiska bokslut. Nordicom Information,

Weibull, L. & Wadbring, I. (2000). Le Premiere Metro. Mediatiques. Récit et société., vol. 20, ss. 56-60.

Artiklar, forskningsöversikter

Weibull, L. , Jönsson, A. M. & Wadbring, I. (2010). Media landscape: Sweden. European Journalism Centre,

Weibull, L. & Wadbring, I. (2008). Scandinavian States: Media Systems.. The International Encyclopedia of Communication: Media Systems,

Artiklar, recensioner

Wadbring, I. (2014). ’Book Review: Audience Research Methodologies. Between Innovation and Consolidation’. The Journal of Media Innovations, vol. 1: 2, ss. 126-128.  

Wadbring, I. & Brink Lund, A. (2013). Jens Barland: Et empirisk bidrag til forståelsen av kveldspressens markedsutvikling. Norsk Medietidsskrift, : 1

Wadbring, I. & Brink Lund, A. (2013). Et empirisk bidrag til förståelsen av kveldspressens markedsutvikling. Norsk Medietidsskrift, vol. 1, ss. 90-92.

Böcker

Weibull, L. & Wadbring, I. (2014). Massmedier. Nya villkor för press, radio och tv i det digitala medielandskapet. 11:e helt omarbetade upplagan. Stockholm : Ekerlids förlag

Wadbring, I. (2012). Journalistikens kommersialisering – mera myt än sanning? : Innehållets förändring i svensk dagspress 1960-2010. Stockholm : Institutet för mediestudier

Hadenius, S. , Weibull, L. & Wadbring, I. (2011). Massmedier. Press, radio och tv i den digitala tidsåldern. : 10 reviderade upplagan.. Stockholm : Ekerlids förlag

Wadbring, I. (2009). Gratis skräp eller demokratiskt tillskott? Dagliga gratistidningar i Sverige.. Stockholm : Stiftelsen Institutet för mediestudier

Hadenius, S. , Weibull, L. & Wadbring, I. (2008). Massmedier. Press, radio och tv i den digitala tidsåldern. : 9e reviderade upplagan. Stockholm : Ekerlids förlag

Nilsson, Å. , Severinsson, R. , Wadbring, I. & Weibull, L. (2001). Trender och traditioner i svensk morgonpress 1987-1999. Göteborg : Inst för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet

Doktorsavhandlingar

Wadbring, I. (2003). En tidning i tiden? Metro och den svenska dagstidningsmarknaden.. Diss. Göteborg : Inst för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet, 2003

Kapitel i böcker, del av antologier

Wadbring, I. & Nilsson, M. (2015). Människor tycker om bilder. I Fragment: SOM-undersökningen 2014 : SOM-rapport nr 63. Förlag Göteborgs Universitet. S. 451-462.  

Wadbring, I. (2014). Tryckta tidningars transformation. I MedieSverige Statistik och analys. 2014. Göteborg : Nordicom.

Jalakas, A. & Wadbring, I. (2014). Ska man gråta om papperstidningen försvinner?. I Mittfåra och marginal. Göteborg : SOM-institutet. S. 161-173.  

Wadbring, I. & Ödmark, S. (2014). Delad glädje är dubbel glädje?. I Mittfåra och marginal. Göteborg : SOM-institutet (SOM-rapport).  

Wadbring, I. (2014). Kommer vargen den här gången? : Om dagspressens utveckling och eventuella avveckling. I Thule : Kungl. Skytteanska samfundets årsbok. 2013. Umeå : Kungliga Skytteanska Samfundet (Thule).

Wadbring, I. (2013). Levels of Commercialization. I Media Structures and Media Performance. Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. S. 119-134.

Wadbring, I. & Wilberg, E. (2013). Modeller för omvärldsanalys. I På väg mot medievärlden 2020. Lund : Studentlitteratur.

Wadbring, I. & Nygren, G. (2013). 13 år senare. I På väg mot medievärlden 2020. Lund : Studentlitteratur.

Wadbring, I. (2013). Mätta morgontidningar. I Vägskäl. Göteborg : SOM-institutet. S. 415-423.  

Wadbring, I. (2013). I snigeltakt eller raketfart : hur snabbt förändras journalistiken?. I På väg mot medievärlden 2020. Lund : Studentlitteratur.

Wadbring, I. (2013). Utmaning: Ett alltmer fragmenterat medielandskap?. I Framtidsutmaningar. Stockholm : 8tto.

Bergström, A. & Wadbring, I. (2012). Producenter och konsumenter : om läsarna som medskapare av medieinnehåll på nätet. I I framtidens skugga. Göteborg : SOM-institutet.

Shehata, A. & Wadbring, I. (2012). Allt fler står utanför nyhetsvärlden. I I framtidens skugga. Göteborg : SOM-institutet.

Wadbring, I. (2012). Medierna och den svårfångade publiken. I Medierna och demokratin. Lund : Studentlitteratur. S. 291-316.

Wadbring, I. (2012). Presstödet och tidningsläsningen. I I framtidens skugga. Göteborg : SOM-institutet.

Wadbring, I. & Hedman, U. (2011). Ökad polarisering i morgontidningsläsningen. I Lycksalighetens ö. Göteborg : SOM-institutet (Bokserien / SOM-institutet).  

Bergström, A. & Wadbring, I. (2011). Nyheter i våra hjärtan. I Lycksalighetens ö. Göteborg : SOM-institutet (Bokserien / SOM-institutet).  

Bergström, A. & Wadbring, I. (2010). Nya tidningsformer - konkurrenter eller komplement?. I Nordiskt ljus. Göteborg : SOM-institutet (Bokserien / SOM-institutet). S. 381-392.  

Wadbring, I. & Bergström, A. (2010). Mediers värde i olika generationer. I Nordiskt ljus. Göteborg : SOM-institutet.

Sternvik, J. & Wadbring, I. (2010). Nyhetsvanor - en fråga om klass?. I En fråga om klass?. Stockholm : Liber.

Wadbring, I. (2010). Satisfacory Content. Free Dailies Good Enough for a Specific Readership.. I Content, Channels and Audiences in the New Millennium: Interaction and Interrelation.. Moscow : Faculty of Journalism, Lomonosov MSU.

Bergström, A. , Sternvik, J. & Wadbring, I. (2010). Det skrivna ordet. Tidningar som plattformar och varumärken. I MedieSverige 2010. Statistik och analys.. Göteborg : Nordicom-Sverige.

Andersson, U. & Wadbring, I. (2008). Användningen av medier i förändringens tidevarv. I På väg mot medievärlden 2020. Journalistik, teknik, marknad.. Lund : Studentlitteratur.

Wadbring, I. (2008). Vad gör man när den dagliga kamraten vid frukostbordet försvinner?. I Medborgarna, regionen och flernivådemokratin. Göteborg : SOM-institutet.

Wadbring, I. (2008). Många tidningar = fler läsare?. I Skilda världar. Göteborg : SOM-institutet.

Wadbring, I. (2007). Konsekvenser av tidningskrig - exemplet Stockholm. I Det nya Sverige. Göteborg : SOM-institutet.

Wadbring, I. (2007). När den dagliga gästen försvinner. I Arbetarpressen 100 år. Stockholm : Premiss Förlag.

Wadbring, I. (2007). Journalisterna och kommersialiseringen. I Den svenska journalistkåren. Göteborg : Inst för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet.

Wadbring, I. (2006). Metro goes national. I Du stora nya värld. Göteborg : SOM-institutet.

Bakker, P. & Wadbring, I. (2006). Free Dailies--A Success the Machiavellian Way?. I Leadership in the Media Industry, Changing Contexts, Emerging Challenges.. Jönköping : Jönköping International Business School, Jönköping University.

Wadbring, I. (2006). Från lokalt hantverk till världsvid industri. I Dagspressens ekonomi Jubileumsskrift 30 år.. Stockholm : Presstödsnämnden.

Wadbring, I. & Weibull, L. (2005). Dagstidingen i ett 50-årsperspektiv. I Nypressat. Ett kvartssekel med svenska dagstidningsläsare.. Göteborg : Inst för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet.

Bergström, A. & Wadbring, I. (2005). Introduktion till en 25-åring. I Nypressat. Ett kvartssekel med svenska dagstidningsläsare.. Göteborg : SOM-institutet.

Wadbring, I. & Weibull, L. (2005). Medieförtroende - en framgångsfaktor?. I Lyckan kommer, lyckan går. Göteborg : SOM-institutet.

Wadbring, I. (2005). Tidningar i brevlådor, på bussar och i ställ.. I Lyckan kommer, lyckan går. Göteborg : SOM-institutet.

Wadbring, I. (2005). Strukturer och kulturer. I Nypressat. Ett kvartssekel med svenska dagstidningsläsare.. Göteborg : Inst för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet.

Reichenberg, M. & Wadbring, I. (2004). Lätt och svårt i tidningsspråk. I Ju mer vi är tillsammans. Göteborg : SOM-institutet.

Wadbring, I. (2004). Folklighet i olika skepnader. 131 års skillnader mellan Dagens Nyheter och Metro. I Presshistorisk årsbok 2004. Stockholm : Presshistoriska föreningen.

Wadbring, I. (2004). Gratistidningskamp på Stockholms gatar - igen. I Ju mer vi är tillsammans. Göteborg : SOM-institutet.

Wadbring, I. (2004). Användning och värdering av medier i Västra Götaland. I Svensk samhällsorganisation i förändring. Göteborg : SOM-institutet.

Wadbring, I. (2003). En ny tidning för nya läsare?. I Fåfängans marknad. Göteborg : SOM-institutet.

Bergström, A. , Wadbring, I. & Weibull, L. (2002). Ett år senare.. I Efter Arbetet. Synen på nedläggningen och dess konskvenser.. Göteborg : Inst för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet.

Wadbring, I. & Weibull, L. (2002). En tidning dör aldrig i tysthet. I Efter Arbetet. Synen på nedläggninen och dess konsekvenser.. Göteborg : Inst för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet.

Bergström, A. & Wadbring, I. (2002). Det skånska medielandskapet 2001. I Efter Arbetet. Synen på nedläggningen och dess konsekvenser. Göteborg : Inst för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet.

Bergström, A. & Wadbring, I. (2002). Nyheter i lurar, på papper och skärmar.. I Flernivådemokrati i förändring.. Göteborg : SOM-institutet.

Wadbring, I. & Gidsäter, K. (2002). Den saknade Arbetet.. I Efter Arbetet. Synen på nedläggningen och dess konsekvenser.. Göteborg : Inst för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet.

Wadbring, I. (2002). Arbetets prenumeranter efter Arbetet. I Efter Arbetet. Synen på nedläggningen och dess konsekvenser.. Göteborg : Inst för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet.

Wadbring, I. & Weibull, L. (2001). Dagspressen står pall.. I Land, du välsignade?. Göteborg : SOM-institutet.

Wadbring, I. (2001). I döda tidningars sällskap. I Land, du välsignade?. Göteborg : SOM-institutet.

Wadbring, I. , Weibull, L. & Sjögren, J. (2000). Samhällsförtroendet bland svenskar och invandrare. I Göteborgsbranden 1998. Stockholm : Styrelsen för psykologiskt försvar.

Weibull, L. & Wadbring, I. (2000). Att studera dagspressen i Sverige - utgångspunkter. I Tryckt. 20 kapitel om dagspressen i början av 2000-talet. Göteborg : Inst för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet.

Wadbring, I. (2000). Göteborgs-Postens moderna omgörning. I Konkurrens och förnyelse. Göteborg : Nordicom.

Wadbring, I. (2000). Om gratistidningar i allmänhet och Metro i synnerhet. I Tryckt. 20 kapitel om dagstidningar i början av 2000-talet. Göteborg : Inst för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet.

Wadbring, I. (2000). Skilda världar? Mäns och kvinnors mediekonsumtion. I Kvinnor och medier.. Stockholm : Stiftelsen Institutet för mediestudier.

Wadbring, I. (2000). Tidningsläsare i storstadsområdena. I Det nya samhället. Göteborg : SOM-institutet.

Wadbring, I. (2000). Etermediernas betydelse. I Tryckt. 20 kapitel om dagstidningar i början av 2000-talet. Göteborg : SOM-institutet.

Bergström, A. & Wadbring, I. (1999). Internet i Mediesverige. I MedieSverige 1999. Göteborg : Nordicom-Sverige.

Jansson, A. & Wadbring, I. (1997). Tv-tittande - mer än bara tv. I Nya landskap. Göteborg : SOM-institutet.

Wadbring, I. & Weibull, L. (1996). Räckvidd och läsvana 1986-1995. En nivåjämförelse mellan två tidningsmått.. I Rapport från 1996 Mediebarometerseminarium. Göteborg : Nordicom-Sverige.

Wadbring, I. (1996). Från teater till datorer - unga i medieåldern. I Ungdomars opinioner. Göteborg : SOM-institutet.

Wadbring, I. (1995). Våra morgonmedievanor. I Västsvensk horisont. Göteborg : SOM-institutet.

Konferensbidrag

Wadbring, I. (2014). Gendered Photojournalism? : A Gender Analysis from a Tabloidization Perspective. Paper presented at the The European Communication Research and Education Association (ECREA) conference in Lisboa, November 2014

Wadbring, I. & Bergström, A. (2014). A print crisis or a local crisis? Local news use over 27 years.. Paper presented at the Local journalism around the world: professional practices, economic foundations, and political implications in Oxford, UK, February 2014.

Wadbring, I. & Andersson, U. (2013). Public Interest or Self-Interest? : How Professional Journalism Attracts Future Journalists. Paper presented at the Future of Journalism, Cardiff, UK, 12-13 September 2013

Bergström, A. & Wadbring, I. (2012). Journalists and Audiences as Obstacles and Opportunities for Reader Comments. Paper presented at the European Communication Research and Education Association (ECREA) conference in Istanbul, Turkey October 2012

Wadbring, I. & Bergström, A. (2012). Media habits—a Matter of Age or Generation? : A 25 years perspective of use of television, newspapers and the Internet. Paper presented at the European Communication Research and Education Association (ECREA) conference in Istanbul, Turkey October 2012

Wadbring, I. (2011). What's New Under the Sun? Commercialized News from 1960 to 2000.. Paper presented at the 9th Annual International Conference on Communication and Mass Media in Athens, Greece

Jalakas, A. & Wadbring, I. (2011). Research About Magazines: Is There Anybody Out There?. Paper presented at the NordMedia 2011 in Akureyri, Iceland

Wadbring, I. (2010). Satisfactory Content. Free Dailies Good Enough for a Specific Readership.. Paper presented at the Conference at the Faculty of Journalism, Moscow University, Russia

Wadbring, I. (2010). The Journalist's View on Commercialization. Paper presented at the IAMCR Conference in Braga, Portugal

Wadbring, I. (2009). Satisfactory Content? Free Dailies Compared with Traditional Newspapers.. Paper presented at the NordMedia in Karlstad, Sweden

Reichenberg, M. & Wadbring, I. (2008). Have They Pinched It From Another Newspaper? Young Readers Question the Authority of Newspaper Texts and Teachers Change Questions Schedule.. Paper presented at the Designs for Learning, Stockholm University, Sweden

Bergström, A. & Wadbring, I. (2008). The Contribution of Free Dailies and News on the Web--Is Readership Strictly Decreasing among Young People?. Paper presented at the Conference at University College London, Great Britain

Nygren, G. & Wadbring, I. (2007). Gamla teorier och nya tidningsmarknader. En prövning av hur olika slags tidningar förhåller sig till varandra. Paper presented at the NordMedia i Helsingfors, Finland

Bakker, P. & Wadbring, I. (2005). Free Dailies--A Success the Machiavellian Way?. Paper presented at the Conference at the Media Management and Transformation Center in Jönköping, Sweden

Wadbring, I. (2005). Kommersialisering här och där, då och nu.. Paper presented at the NordMedia in Aalborg, Danmark

Wadbring, I. (2003). Nyhetsjournalistikens ekonomiska villkor. Paper presented at the NordMedia in Kristiansand, Norge

Wadbring, I. (1999). Metro på spåren. Paper presented at the NordMedia i Kungälv, Sverige

Proceedings (redaktörsskap)

Bergström, A. (ed.) , Wadbring, I. (ed.) & Weibull, L. (ed.) (2005). Nypressat. Ett kvartssekel med svenska dagstidningsläsare.. Göteborg : Inst för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet

Wadbring, I. (ed.) , Weibull, L. (ed.) & Bergström, A. (ed.) (2002). Efter Arbetet. Synen på nedläggningen och dess konsekvenser.. Göteborg : Inst för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet

Wadbring, I. (ed.) & Weibull, L. (ed.) (2000). Tryckt. 20 kapitel om dagstidningar i början av 2000-talet.. Göteborg : Inst för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet

Rapporter

Wadbring, I. & Nilsson, M. (2016). En bild säger mer är tusen ord? Bildjournalistikens förändring i svensk dagspress 1995-2013. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 30)  

Wadbring, I. & Ödmark, S. (2014). Delad glädje är dubbel glädje : En studie om nyhetsdelning i sociala medier. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 20)  

Lozanovski, J. & Wadbring, I. (2013). Unga Nyheter : Unga reflekterar kring nyheter och nyhetsvanor. (DEMICOM rapport 12)  

Wadbring, I. (2007). Från annonsblad till tidning? Decenniers utveckling av lokala gratistidningar.. Inst för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet

Andersson, U. & Wadbring, I. (2005). I gratistidningsland.. Göteborg : Inst för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet

Wadbring, I. (2003). 2002 års publicistiska bokslut. Om läsares och medarbetares syn på tidningar.. Göteborg : Inst för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet

Bergström, A. & Wadbring, I. (2001). Medierna i vardagslivet - en uppsats om hur det är möjligt att använda dagböckerna som insamlingsmetod i medieforskningen..

Weibull, L. & Wadbring, I. (1999). De nya svenskarna möter svenska massmedier..

Samlingsverk (redaktör)

Wadbring, I. (ed.) & Nygren, G. (ed.) (2013). På väg mot medievärlden 2020 : Journalistik, teknik, marknad. Lund : Studentlitteratur

Övrigt

Nord, L. (2015). "Vi kan inte lita på maskinernas statistik"