Irina Dimitrova

Doktorand|Doctoral Student

  • Tjänstetitel: Doktorand
  • Avdelning: Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT)
  • Telefon arbete: 010-1428098
  • E-postadress: irina.dimitrova@miun.se
  • Rumsnummer: L310
  • Ort: Sundsvall
  • Forskningscentra: Centrum för forskning om ekonomiska relationer
  • Anställd vid ämnet: Företagsekonomi

Bakgrund

Företagsekonomi - marknadsföring och management (Msc)
Handelsekonomiprogrammet (Msc)

Forskningsområden

Marknadsföring och finans. Kund- och konsumentbeteende relaterade till digitala banktjänster bl.a. digitala betalningsmetoder.

Forskning

Nuvarande forskningsprojekt handlar om barriärer och barriär-brytare mot det kontantlösa samhället dvs. digitala betalningsmetoder.

Undervisning

FÖ118G Företagsekonomi GR (A), Organisation och ledarskap, 7,5 hp (distans)

Publikationer

Kapitel i böcker, del av antologier

Dimitrova, I. & Öhman, P. (2021). Digital Banking and the Impersonalisation Barrier. I Impact of Globalization and Advanced Technologies on Online Business Models. IGI Global. S. 120-133.  

Konferensbidrag

Dimitrova, I. , Öhman, P. & Yazdanfar, D. (2019). Challenges in the Limited Choice of Payment Methods in Terms of Cashless Society: Bank Customers' Perspective (work in progress). I ICEEG 2019 Proceedings of the 2019 3rd International Conference on E-commerce, E-Business and E-Government.. S. 45--48.