Irina Dimitrova

Doktorand|Doctoral Student

  • Tjänstetitel: Doktorand
  • Avdelning: Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT)
  • Telefon arbete: 010-142 80 98
  • E-postadress: irina.dimitrova@miun.se
  • Rumsnummer: L310
  • Forskningscentra: Centrum för forskning om ekonomiska relationer
  • Ämne: Företagsekonomi

Publikationer

Konferensbidrag

Dimitrova, I. , Öhman, P. & Yazdanfar, D. (2019). Challenges in the Limited Choice of Payment Methods in Terms of Cashless Society: Bank Customers' Perspective (work in progress). I ICEEG 2019 Proceedings of the 2019 3rd International Conference on E-commerce, E-Business and E-Government.. S. 45--48.