Lottie Jangdal

Proprefekt|Deputy Head of Department

Bakgrund

Jag har jobbat som journalist i drygt 20 år – på dagstidning, veckotidning, magasin, radio och webb. Mina olika roller har inkluderat allmänreporter, sportreporter, biträdande sportchef, frilansare, redigerare, nyhetschef och webbredaktör.

En stor del av min verksamma nyhetskarriär har varit i Kanada, där jag även startade och drev ett annonsfinansierat magasin.

Hösten 2012 tog jag klivet över Selångersån – från Sundsvalls Tidning till Mittuniversitetet för att utbilda framtidens journalister.

Sedan dess har jag läst Master by Research och forskarutbildningen. I oktober 2023 försvarade jag min doktorsavhandling "Hype or Hope? The Democratic Values of Swedish Hyperlocals in the Media Ecology", en artikelbaserad avhandling som fokuserar på så kallade "hyperlokala medier".

Numera kombinerar jag både forskning och undervisning i min anställning. Jag är också sedan 1 januari 2023 proprefekt på Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem (KKI).

Forskningsområden

Hyperlokala medier, lokala medier, medieutveckling, nyhetsinnehåll.

Forskning

Under forskarutbildningen studerade jag hyperlokala medier i Sverige från flera olika demokratiska perspektiv. Tidigare har jag medverkat i det treåriga externfinanserade projektet Lokala medier i levande landsbygd 2015-2018, samt i DIGKRIS, som 2013–2015 granskade hur den nya digitala mediemiljön påverkar kommunikationsmönstren vid samhälleliga kriser. Nu ingår jag i ett internationellt närverk där vi undersöker hur miljöjournalister ser på sin roll.

Undervisning

Sedan HT2012 har jag undervisat på de flesta kurser på Journalistprogrammet, från praktiska moment som redigering, webbpublicering och kryptering av e-post, till källkritik, undersökande journalistik och handledning av uppsatser. Jag har även haft undervisning på programmen Grafisk design, Information och PR, Bildjournalistprogrammet samt den ettåriga Påbyggnadskursen i journalistik för akademiker. Jag är för närvarande kursansvarig och lärare i kursen Introduktion till journalistik.

Övrigt

Jag har medverkat till tre läromedel som har använts på Journalistprogrammet på Mittuniversitetet: ett kompendium, en vetenskaplig artikel och en lärobok.

Att kontinuerligt utveckla min pedagogik i samarbete med studenter tycker jag är otroligt roligt! För mig är bildning är ett livslångt projekt.

Under 2020 och 2021 läste jag fem kurser i pedagogik, och sökte därefter pedagogisk meritering. Efter en granskningsprocess blev jag utsedd till meriterad lärare, vilket uppmärksammades på Mittuniversitets akademiska högtid 7 oktober 2022.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Jangdal, L. (2021). Hyperlocals Matter : Prioritising Politics When Others Don’t. Journalism Practice, vol. 15: 4, ss. 438-455.    

Jangdal, L. (2021). The Importance of Being Nearest : Audience Perceptions of Hyperlocal Media in Sweden. Problemi dell'informazione, vol. aprile: 1, ss. 3-27.  

Hujanen, J. , Dovbysh, O. , Jangdal, L. & Lehtisaari, K. (2021). Towards (Hyper)Local Public Sphere : Comparison of Civic Engagement across the Global North. Media and Communication, vol. 9: 3, ss. 74-84.    

Jangdal, L. , Cepaite Nilsson, A. & Stúr, E. (2019). Hyperlocal Journalism and PR : Diversity in Roles and Interactions. Observatorio (OBS*), vol. 13: 1    

Jangdal, L. (2019). Local democracy and the media : Can hyperlocals fill the gap?. Nordicom Review, vol. 40: 2, ss. 69-83.    

Doktorsavhandlingar

Jangdal, L. (2022). Hype or Hope? : The Democratic Values of Swedish Hyperlocals in the Media Ecology. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2022 (Mid Sweden University doctoral thesis : 374)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Nord, L. & Jangdal, L. (2022). Deciding what's news under pressure : A study of digital newsrooms work during crises. I The Challenges of the Digital Society in the Nordic Countries and in Spain : Democracy, Society and Culture. Madrid : Fragua. S. 221-238.

Jangdal, L. & Wadbring, I. (2019). Det journalistiska innehållet. I På väg mot medievärlden 2030 : Journalistikens villkor och utmaningar. Lund : Studentlitteratur AB. S. 189-209.

Jangdal, L. (2018). Från vovvar till valvaka : Varierande fokus på hyperlokala nyhetssajter. I Snabbtänkt : Reflektioner från valet 2018 av ledande forskare. Sundsvall : Mid Sweden University, DEMICOM. S. 98-.    

Konferensbidrag

Jangdal, L. , Hujanen, J. , Lehtisaari, K. , Dovbysh, O. , Oivo, T. , Vikøren Andersen, I. & Hildur Kolbeins, G. (2023). The role of professional journalists in the issue of environment reporting : A comparative study from the Global North. Paper presented at the NordMedia, Bergen, Norge, 16-18 augusti 2023

Jangdal, L. (2022). A role model : Four perspectives for hyperlocals in the local media ecology. Paper presented at the Paper presented at ECREA 2022, 9th European Communication Conference, Rethink Impact, session: Journalistic role conceptions, Aarhus 19-21 october 2022.

Jangdal, L. , Hujanen, J. , Dovbysh, O. & Lehtisaari, K. (2021). Hyperlocal Media as Agents of the Local Public Sphere : A Comparison of Civic Engagement across the Global North. Paper presented at the International Communication Association (ICA): Engaging the Essential Work of Care: Communication, Connectedness, and Social Justice, Denver, Colorado (virtual) 27-31 May 2021

Hujanen, J. , Dovbysh, O. , Jangdal, L. & Lehtisaari, K. (2021). Towards (Hyper)Local Public Sphere : Comparison of Civic Engagement across the Global North. Paper presented at the 8TH EUROPEAN COMMUNICATION CONFERENCE 2021 ECREA, [DIGITAL], 6-9 september 2021

Jangdal, L. (2019). The watchdog that barks when needed. Paper presented at the NordMedia, Malmö, 21-23 August, 2019

Cepaite Nilson, A. , Stúr, E. & Jangdal, L. (2018). Survival of the fittest : The do’s and don’ts of hyperlocals. Paper presented at the Ecrea 2018, "Centres and Peripheries: Communication, Research, Translation", Track: Local News: Covering and binding communities, Lugano, Schweiz, Oct. 31-Nov. 3, 2018

Cepaite Nilsson, A. , Stúr, E. & Jangdal, L. (2017). Filling a gap of information : Case of Convergence in municipalities when local media entrepreneurs take over communicating local news. Paper presented at the Euprera 2017, London, UK, "Public Relations and the Power of Creativity strategic opportunities, innovation and critical challenges", Track 4: Media Convergence, Boundary-Drawing and World-Making, Oct. 12-14, 2017  

Jangdal, L. (2017). Local Democracy and the Media : Can Hyperlocals Fill the Gap?. Paper presented at the NordMedia 2017, Mediated Realites – Global Challenges, Aug. 17-19, 2017, Tampere, Finland

Stur, E. , Cepaite-Nilsson, A. & Jangdal, L. (2016). Local News in a Changing Media Environment : Impact of Hyper-Local News -  Case of Swedish Local Media. I ECREA 2016 Abstract Book.  

Jangdal, L. , Nord, L. & Olsson, E. (2015). Crisis Reporting in the Digital Age : A Study of Swedish News Editors’ Perceptions. I NordMedia 2015 : Media Presence – Mobile Modernities. NordMedia, Aug. 13-15, 2015, Copenhagen, Denmark.  

Nord, L. , Jangdal, L. & Olsson, E. (2015). Digital Newsroom Decisions : News Editors' Perceptions of Social Media as News Factor. Paper presented at the Nord Media Conference, Copenhagen, August 13-15, 2015

Sidan uppdaterades 2024-02-12