Johan Lilja

Spara favorit

Bakgrund

Jag disputerade vid Mittuniversitetet 2010 med doktorsavhandlingen “The Realization of Attractive Quality”. Sedan 2015 är jag också docent. Min grundutbildning är från Chalmers tekniska högskola, civilingenjör i maskinteknik med inriktning mot ledning av produktutveckling, med examensår 2003.

Forskningsområden

I min forskning intresserar jag mig för kvalitetsutveckling med särskilt fokus på utvecklingsprocesser i alla dess former. Ett centralt forskningsområde har varit attraktiv kvalitet, det vill säga att utveckla förståelsen kring vad det är, varför det är viktigt och hur det kan skapas. Inom ramen för detta har forskning exempelvis handlat om hur temaparker som Gröna Lund och Kolmården kan få in, analysera och utnyttja insikter om sina besökares höjdpunktsupplevelser och rörelsemönster för att driva och inspirera kvalitetsutveckling och medarbetarengagemang i sådan utveckling. Inom detta område har också metodik kring att förstå, kartlägga och använda förståelse kring högnivåbehov i kvalitetsutveckling varit ett viktigt område. Nya metoder och upplägg för såväl värdekartläggning som idégenerering har då utformats och testats i nära samverkan med näringslivet.
Senare har styrkebaserad metodik, så som ”Appreciative Inquiry” (AI), kommit att bli ett naturligt och viktigt kunskapsfält att inspireras av och bidra till. Inom ramen för detta har forskningen exempelvis kommit att fokusera på kvalitetsutveckling inom skolan via utveckling och tester av nya sätt att arbeta studentinkluderande och styrkebaserat med program- och kursutveckling. I detta har också fokus alltmer kommit att också handla om frågandets konst, coaching, ”Storytelling” och ledarskapsutveckling för kvalitetsutveckling. AI har också kommit att studeras som ett sätt att skapa och utveckla en kultur för kvalitetsutveckling. På senare tid har fokus kommit att alltmer relatera till hållbar kvalitetsutveckling där ledande och nytänkande exempel på företag, myndigheter, organisationer och regioner så som ”Sustainable Cleveland” blivit centrala i forskningen. I forskningen kring hållbarhet har också förmågan till förnyelse och studier kring den dynamiska balans mellan ”Exploration” och ”Exploitation” som krävs för långsiktigt framgångsrik kvalitetsutveckling varit i fokus (Organizational Ambidexterity). Detta inom exempelvis den svenska biståndsmyndigheten Sida.

Pågående forskning

Jag är sedan 2015 med i forskningsprojektet "Simply Lean". Ett projekt finansierat av KK-stiftelsen för att undersöka hur kvaliteten kan förbättras i svenska företag genom att utveckla en intern coachingsmodell för att stödja värderingsbaserat ledarskap. Ett ledarskap som ska integrera värderingar, organisationskultur, kundbehov och en hållbar utveckling. Det treåriga projektet är ett forsknings- och utvecklingssamarbete mellan tre svenska tillverkande företag och Mittuniversitetet. Jag är även med i ett projekt med syfte att bidra med funktionella mötesplatser och systematik för lärande och utveckling inom Vinnovas strategiska innovationsområde BioInnovation. Sedan 2017 är jag med i Vinnovaprojektet InnovationLab2030 som fokuserar på att stödja svenska myndigheter i att arbeta med och utvecklas i riktning mot FNs hållbarhetsmål, Agenda 2030. Sedan 2017 är jag också projektledare för Mittuniversitetets insatser i interregprojektet SMICE som syftar till att utveckla en samskapande mittnordisk arena för cirkulär ekonomi i nära samarbete med spännande samarbetspartners från såväl Sverige som Norge. Här utvecklar och testar vi nya former för regionala mötesplatser och innovation med inspiration från styrkebaserad utveckling och initiativ så som "Sustainable Cleveland".

Undervisning

Jag undervisar i vårt magisterprogram Kvalitets- och ledarskapsutveckling där jag också handleder examensarbeten. Vidare undervisar jag inom ingenjörsutbildningen Sportstech inom innovativ produktutveckling. Jag undervisar även i kurser inom ”Appreciative Inquiry” och Kvalitet inom samhällsentreprenörskap. Under åren 2008-2014 var jag ansvarig för innovationsledarutbildningen ”Skarp Åre” som gavs på plats i Åre och fokuserade på att utbilda och träna affärs- och produktutvecklare inom sport, friluftsliv och turism.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Boström, J. , Hillborg, H. & Lilja, J. (2017). Cultural Change of Applying User Involvement for Improving Healthcare Quality : A Review of the Impact on Attitudes, Values and Assumptions among Healthcare Professionals and Users. Quality Innovation Prosperity, vol. 21: 3, ss. 158-172.    

Lilja, J. , Hansen, D. , Fredrikson, J. & Richardsson, D. (2017). Is Innovation the Future of Quality Management? : Searching for signs of quality and innovation management merging. International Journal of Quality and Service Sciences, vol. 9: 3-4, ss. 232-240.  

Palm, K. & Lilja, J. (2017). Key enabling factors for organizational ambidexterity in the public sector. International Journal of Quality and Service Sciences, vol. 9: 1, ss. 2-20.  

Palm, K. , Lilja, J. & Wiklund, H. (2016). The challenge of integrating innovation and quality management practice. Total Quality Management and Business Excellence, vol. 7: 1-2, ss. 34-47.  

Palm, K. , Lilja, J. & Wiklund, H. (2015). Agencies, it’s Time to Innovate! : Exploring the current understanding of the Swedish government’s call for innovation. International Journal of Quality and Service Sciences, vol. 7: 1, ss. 34-49.  

Lilja, J. & Richardsson, D. (2015). Why is it Suddenly so Easy to Change?. International Journal of Quality and Service Sciences, vol. 7: 2/3, ss. 334-348.  

Stenmark, P. & Lilja, J. (2014). Designing for the satisfaction of high-level needs : introducing the Ideation Need Mapping (INM) methodology. The TQM Journal, vol. 26: 6, ss. 639-649.  

Lilja, J. & Richardsson, D. (2013). Getting Over the Bridge : “Three Billy Goats Gruff” as a Metaphor for the Start and Development of an AI-Community of Practice in Mid Sweden. AI practioner, vol. 15: 2, ss. 41-47.  

Ingelsson, P. , Eriksson, M. & Lilja, J. (2012). Can selecting the right values help TQM implementation? : A case study about organisational homogeneity at the Walt Disney Company. Total Quality Management and Business Excellence, vol. 23: 1, ss. 1-11.  

Lilja, J. & Richardsson, D. (2012). Putting Appreciative Design into Practice : A Case Study of a Course Evaluation and Design Process. International Journal of Quality and Service Sciences, vol. 4: 1, ss. 4-15.  

Lilja, J. , Eriksson, M. & Ingelsson, P. (2010). Commercial experiences from a customer perspective elaborated, defined and distinguished. The TQM Journal, vol. 22: 3, ss. 285-292.  

Lilja, J. & Wiklund, H. (2007). A two-dimensional perspective on attractive quality. Total Quality Management and Business Excellence, vol. 18: 6, ss. 667-679.  

Lilja, J. & Wiklund, H. (2006). Obstacles to the creation of attractive quality. The TQM Journal, vol. 18: 1, ss. 55-66.  

Lilja, J. & Wiklund, H. (2005). Getting emotional about quality: questioning and elaborating the satisfaction concept. The Asian Journal of Quality, vol. 6: 3, ss. 38-55.

Åslund, A. & Lilja, J. (). Value Ripple Logic - Customer Value Creation from a System View. ,

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Lilja, J. (2010). The Realization of Attractive Quality : Conceptual and practical perspectives within the TQM system. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mid Sweden University, 2010 (Mid Sweden University doctoral thesis : 96)  

Konferensbidrag

Bäckström, I. , Ingelsson, P. , Snyder, K. , Hedlund, C. & Lilja, J. (2017). Capturing Value-based leadership in Practice: : Insights from developing and applying an AI-interview guide. I Challenges and Opportunities of Quality in the 4th Industrial Revolution : On quality and service sciences ICQSS 2017.

Hedlund, C. , Bäckström, I. , Ingelsson, P. , Snyder, K. & Lilja, J. (2017). Continuous Improvement of Leadership : Evaluation of peer-coaching experiments. Paper presented at the 20th QMOD Conference, Helsingör, Denmark, 4-7 August, 2017

Hansen, D. , Jørgensen, R. & Lilja, J. (2017). How daily operational meetings can support transformation to a lean improvement culture. Paper presented at the EUROMA 2017: Inspiring Operations Management, Warsaw, Poland, 2-6 juli, 2017

Lilja, J. , Ingelsson, P. , Snyder, K. , Bäckström, I. & Hedlund, C. (2017). Metaphors : We Manage and Develop Quality by Screening and Elaborating on the Metaphors of Quality Management. Paper presented at the 20th QMOD Conference, Helsingör, Denmark, 4-7 August, 2017

Hansen, D. , Lilja, J. , Richardsson, D. & Jørgensen, R. (2017). Stop Burning Platforms! Quality Culture Requires Generative Metaphors. Paper presented at the 20th QMOD Conference, Helsingör, Denmark, 4-7 August, 2017

Abrahamsson, C. , Lilja, J. & Hedlund, C. (2017). Towards New Levels of Creating/Improving and Understanding Value in Swedish Municipalities : A Review of Research on Understanding and Creating Value in Municipal Quality Development by Qualitative Approaches (and Co-Creation). Paper presented at the 20th QMOD Conference, Helsingör, Denmark, 4-7 August, 2017

Ingelsson, P. , Bäckström, I. , Snyder, K. , Lilja, J. & Hedlund, C. (2017). Truly changing the culture – learnings from a value-based top leader. I 20th QMOD conference : Challenges and Opportunities of Quality in the 4th Industrial Revolution.

Bäckström, I. , Ingelsson, P. , Snyder, K. , Hedlund, C. & Lilja, J. (2016). Collection of baseline data – expanding the scope. I EurOMA 2016 - Interactions.

Jørgensen, R. , Hansen, D. & Lilja, J. (2016). How positive practices can accelerate transformation to a Lean improvement culture. I EUROMA 2016.

Lilja, J. , Bäckström, I. , Forsgren, O. , Ingelsson, P. , Noaksson, E. , Nätterlund, K. , Richardsson, D. & Åslund, A. (2016). Insights from Sustainable Cleveland 2019: An Initiative Driving Sustainable Regional Development by Large Scale Summits, Collective Visioning, and lots of Creativity, Culture, and Appreciation. I Valuing and Evaluating Creativity for Sustainable Regional Development. Östersund : . S. 255--258.  

Hedlund, C. , Lilja, J. , Ingelsson, P. , Bäckström, I. & Snyder, K. (2016). Research On Toyota Kata? Proposing A Future Research Agenda For The Emerging Practice. I EurOMA Conference Proceedings : Interactions 2016.

Stenmark, P. , Lilja, J. & Hansen, D. (2016). Using appreciative inquiry practices as a starting block for product innovation and development. Paper presented at the EUROMA 2016, june 17-22, Trondheim, Norway

Ingelsson, P. , Bäckström, I. , Snyder, K. , Hedlund, C. & Lilja, J. (2016). Using the employee satisfaction survey as a tool for building organizational culture. I EurOMA Conference Proceedings : Interactions, 2016.

Lilja, J. , Hansen, D. & Richardsson, D. (2015). Design Questions for Life : Connecting Engineering Design, Appreciative Inquiry, and Other Question-based Models. I Proceedings of the International Conference on Engineering Design, ICED.. S. 163--172.

Zillinger, M. & Lilja, J. (2015). The geography of team park mobility : interpretations of visitor tracks, experiences and methods. I Proceedings of Nordic Geographers Meeting.  

Stenmark, P. & Lilja, J. (2014). Exploring a new methodology for customer- involved ideation with a focus on high-level Needs. Paper presented at the Qmod 2014

Palm, K. & Lilja, J. (2014). From Reducing to Dynamically Managing Operational Deviations in the Service Sector : Towards Integrating Quality and Innovation Management in Practice by Ambidextrous Deviation Management (ADM). Paper presented at the QMOD 2014 - Conference on Quality and Service Sciences

Åslund, A. & Lilja, J. (2013). Towards Capturing and Visualizing Value Creation : Exploring and Elaborating Attribute-Value Mapping. Paper presented at the 16th QMOD-ICQSS conference, Portoroz, Slovenia, 2013 (September 4-6)

Palm, K. & Lilja, J. (2012). Towards Improving InnovAbility : Elaborating on the Ability to Measure Innovation Quality in Service Organizations. I Electronic Proceedings of the 15th QMOD Conference.

Stenmark, P. & Lilja, J. (2011). Exploring environmental labeling as a means of product differentiation in the outdoor industry.

Lilja, J. & Richardsson, D. (2011). Putting Appreciative Design into Practice : A Case Study of a Course Evaluation and Design Process. Paper presented at the 14th QMOD Conference

Lilja, J. & Eriksson, M. (2010). From problem to Attraction Detection Study (ADS) : towards a new methodology for quality practice. I Electronic Proceedings. Cottbus, Germany :

Eriksson, M. , Ingelsson, P. & Lilja, J. (2007). Achieving shared values : Learning from Disney.

Lilja, J. , Eriksson, M. & Ingelsson, P. (2007). Commercial experiences from a customer perspective : Elaborated, defined and distinguished. I Proceedings of the 10th International Conference on Quality Management for Organisational and Regional Development, Lund 18-20/6 2007. Lund : (Linköping Electronic Conference Proceedings)

Lilja, J. & Wiklund, H. (2005). Getting emotional about quality: questioning and elaborating the satisfaction concept. I Conference on Quality Management for Organisational and Regional Development, Palermo, 29 June – 1 July 2005: 8th QMOD Conference.

Lilja, J. & Wiklund, H. (2005). Quality Practice and External Customer Value : Critical reflections on the ideal linkage. I Proceedings of the 8th International Conference on Quality Management for Organisational and Regional Development : QMOD 2005, Palermo, Italien, 29.06.2005 - 01.07.2005... S. 281--292.

Licentiatavhandlingar

Lilja, J. (2005). Quality practice and customer value: strengthening the ideal linkage. Lic.-avh. Luleå : Luleå tekniska universitet, 2005 (Licentiate thesis / Luleå University of Technology : 2005:50)