Projektet utvecklar och testar nya metoder för att driva förbättringsarbete i temaparker med utgångspunkt i besökarens upplevelser.

APP ren

Forskningen sker i samverkan med Parks & Resorts och genomförs vid Gröna Lund och Kolmården där besökarens upplevelser kartläggs i detalj med hjälp av GPS och smartphones.

Utmaningen
Utmaningen består i att skapa djupare kunskap om besökarens upplevelser i realtid och att använda och förena olika typer av data i utvecklingsarbetet för att förbättra besökarens upplevelser och därmed temaparkernas attraktivitet. 

Målet
Syftet med detta projekt är att förbättra temaparkernas utvecklingsarbete genom att tillföra forskningsbaserad kunskap om besökarens upplevelser. Avsikten är att med hjälp av modern teknik utveckla enkla verktyg och processer som kan integreras i det dagliga arbetet i parkerna. Fokus ligger på att utveckla ett proaktivt förbättringsarbete med positiva upplevelser i centrum.

Vinsten
Forskningsresultaten kommer under projektets gång främst Parks & Resorts till nytta då de får nya sätt att driva utvecklingsarbetet i sina temaparker. I förlängningen kan metoden tillämpas också vid andra temaparker, evenemang och destinationer.

Forskningsprojektet är finansierat av KK-stiftelsen. Adeprimo är affärsutvecklare i projektet.

 

EX-TRACK
EX-TRACK syftar till att skapa djupare kunskap om besökare i olika sammanhang. Projektet använder GPS-teknik för att spåra besökares rörelsemönster och upplevelser. Forskningsprojektet har utvecklats i samarbete med företag som Biathlon World Championship, Skistar Åre, Åre destinationsbolag AB, Holiday Club och Storsjöyran. Arbetet med att bedriva denna typ av studier inomhus pågår. Projektet har också blivit ett företag som säljer tjänsten Visitor Tracking.

Fakta

Projektperiod

140101-160101

Forskningscenter

Projektledare

Johan Lilja

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428223

Projektmedlemmar

Bo Svensson

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428074

Ingrid Zakrisson

Professor|Professor

010-1428333