Johanna Tjäder

Projektassistent, forskning| Project Assistant, Research

  • Tjänstetitel: Projektassistent, forskning
  • Akademisk titel: Projektassistent, Forskning
  • Annan titel: Samordnare inom samiska forskningsnätverket Båskoes
  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1726570
  • E-postadress: johanna.tjader@miun.se
  • Forskningscentra: Forum för Genusvetenskap
  • Anställd vid ämnet: Genusvetenskap

Undervisning

Kursansvarig i urfolksfeminism

Sidan uppdaterades 2022-11-18