Jonas Jonasson

Universitetsadjunkt

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Avdelning: Institutionen för ekoteknik och hållbart byggande (EHB)
  • Telefon arbete: 010-142 84 74
  • E-postadress: jonas.jonasson@miun.se
  • Ämne: Byggnadsteknik

Publikationer

Konferensbidrag

Jonasson, J. , Danielski, I. , Mikaelsson, L. & Fröling, M. (2016). Plannig To Build Sustainable? -The Case Of Storsjö Strand. I Proceedings of: Linnaeus ECO-TECH 2016.  

Jonasson, J. , Danielski, I. , Svensson, M. & Fröling, M. (2014). A two family house built to passive house standard in the north of Sweden – environmental system performance. I Proceedings of: Linnaeus ECO-TECH 2014, Kalmar, Sweden, November 24-26, 2014.  

Jonasson, J. , Danielski, I. , Mikaelsson, L. Å. & Fröling, M. (2014). Approach For Sustainable Processes For The Built Environment In Triple Helix Cooperation : The Case Of Storsjö Strand In Östersund. I proceedings of: Linnaeus ECO-TECH 2014, Kalmar, Sweden, November 24-26, 2014.  

Jonasson, J. , Danielski, I. , Svensson, M. & Fröling, M. (2014). Life cycle assessment of a passive house in northern Sweden. I Proceedings of the 20th International Sustainable Development Research Conference Trondheim 18-20 June 2014 : Resilience – the new research frontier. Trondheim :

Rapporter

Mikaelsson, L. , Carlman, I. , Fröling, M. , Jonsson, A. , Danielski, I. , Grönlund, E. , Jonasson, J. , van den Brink, P. & et al. Mikaelsson, L. (ed.) (2015). Hållbara utvecklingsprocesser. Projektrapport 2015-03-31. Mittuniversitetet/Tillväxtverket