Sophie Kolmodin

Doktorand|Doctoral Student

Bakgrund

Magisterexamen i sociologi

Forskning

I min forskning så intresserar jag mig främst för civilsamhällets samarbeten och relation vid olika typer av påfrestningar i samhället. Jag har tidigare studerat frivilligt engagemang i samband med stora skogsbränder så som branden i Västmanland 2015.

I min avhandling intresserar jag mig för civilsamhällets (icke-)sammarbeten i samband med stöd till flyktingar. Avhandlingen utforskar olika typer av relation på individuell och organisatoriska nivåer i civilsamhället och inkluderar båda urbana och rurala områden i den svenska kontexten. Syftet är att skapa en bredare förståelse för meningen av relationer och deras påverkan på (icke-)sammarbeten i civilsamhället. Forskningssyftet kommer att preciseras via fyra vetenskapliga artiklar (fokuserade på tre frågeställningar) som på olika sätt adresserar syftet med avhandlingen.

- Vad driver civilsamhällets aktörer att samarbeta eller inte när det kommer till att stötta flyktingar?
- Hur påverkas civilsamhällets organisationer relationer till kommunen deras initiativ att delta i olika samarbetes arrangemang med kommunen?
- Hur kan (icke-)sammarbeten och (icke-)relationer i civilsamhället förstås om olika typer av motstånd?


Avhandlingen skrivs inom ramen för forskningsprojektet Samhällsresiliens i Sverige (RISE).

Undervisning

Jag undervisning för närvarande på A- och B- nivå på Risk- och krishanteringsprogrammets i Östersund. För tillfället undervisar jag i sociologisk introduktion, kvalitativ metod och sociologisk riskteori, samt handleder jag uppsatser på B- och C-nivå.

Övrigt

Deltar i forskarmiljön vid Risk and Crisis Research Centre (RCR)

Extra kontaktinformation

 

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Kolmodin, S. (2023). A Platform for Collaboration : The Views of Civil Society Organisations on a Local Compact. Central European Journal of Public Policy, vol. 17: 1, ss. 14-26.  

Sparf, J. , Petridou, E. , Skog, F. , Kolmodin, S. & Ljungdahl, J. (2019). Experimental Design in Teaching Crisis and Emergency Management in Social Sciences : The Case of the RCR Lab at Mid Sweden University. International Journal of Mass Emergencies and Disasters, vol. 37: 1, ss. 92-100.

Kolmodin, S. , Lundgren, M. & Andersson, C. (2019). Preparing for climate change and hazards : Individual houseowners trust in local authorities and private entrepreneurs. International Journal of Disaster Risk Reduction, vol. 41  

Konferensbidrag

Oscarsson, O. & Kolmodin, S. (2023). Local preparedness in the ultra-rural North : Challenges and solutions in civil protection and preparedness. Paper presented at the ESA RN22 & ISA TG04 Midterm Conference 2023, 26-27 October, Esbjerg, Denmark

Kolmodin, S. (2021). Dynamics of collaboration : Exploring the Relationship Between Civil Society Organizations Caring for Refugees in Sweden. Paper presented at the NEEDs: Northern European Conference on Emergency and Disaster Studies, [DIGITAL], September 21-23, 2021.

Kolmodin, S. (2021). Ideella organisationers arbete vid samhällspåfrestningar. Paper presented at the ÅRE Risk Event 2021, Åre, Sweden, [DIGITAL], 19–22 april, 2021

Kolmodin, S. (2021). Risker inom olika kontext : doktorander berättar om sina avhandlingsprojekt. Paper presented at the ÅRE Risk Event 2021, Åre , Sweden, [DIGITAL], 19–22 april, 2021

Kolmodin, S. (2019). The Case of Västmanland : Unaffiliated Volunteers Use of Private Networks to Gain Acceptance. Paper presented at the Paper presented at the ESA 2019 14th Conference of the European Sociological Association, Manchester, UK, 20-23 August, 2019

Rapporter

Kolmodin, S. (2019). "Community" och "resiliens" - inga självklara begrepp. Sundsvall : Mid Sweden University (RCR Working Paper Series 2019:3).  

Sidan uppdaterades 2023-12-29