Samhällsresiliens i Sverige: Styrning, sociala nätverk och lärande (RISE)

Forskningsprojektets övergripande syfte är att bidra till ökad resiliens i Sverige genom fördjupad och nyanserad förståelse av de faktorer som skapar och upprätthåller resiliens respektive bryter ned och underminerar densamma.

samhälle, stadsmiljö, gågata

Finansiärer

Sidan uppdaterades 2023-09-30