Kaarlo Niskanen

Professor|Professor

  • Tjänstetitel: Professor
  • Akademisk titel: Professor
  • Avdelning: Institutionen för Ingenjörsvetenskap, Matematik och Ämnesdidaktik (IMD)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428199
  • E-postadress: kaarlo.niskanen@miun.se
  • Ort: Sundsvall
  • Forskningscentra: Fibre Science and Communication Network

Forskningsprojekt

Pågående

NeoPulp

Publikationer

Kapitel i böcker, del av antologier

Gustafsson, P. J. & Niskanen, K. (2021). Paper as an engineering material. I Mechanics of Paper Products. Walter de Gruyter. S. 5-28.  

Niskanen, K. & Östlund, S. (2021). The challenge. I Mechanics of Paper Products. Walter de Gruyter. S. 1-3.  

Samlingsverk (redaktör)

Östlund, S. (ed.) & Niskanen, K. (ed.) (2021). Mechanics of Paper Products : 2nd, expanded edition. Berlin : Walter de Gruyter  

Niskanen, K. (ed.) (2012). Mechanics of paper products. Berlin : Walter de Gruyter

Övrigt

Niskanen, K. (2014). Lagra kol i form av trämaterial (Reflektion & Dialog).  

Sidan uppdaterades 2023-01-10