Karolina Rosdahl

Spara favorit

Vad kan du förvänta dig av mig

När du har idéer eller är i en utvecklingsfas är du välkommen att besöka mig. Jag kan leda dig fram i processen från idé till innovation och vidare till en affärsstruktur. Jag har ett brett nätverk och bra insyn i regionens olika verifieringsmedel och företagsfinansiering.

Genom engagemang, metoder och erfarenhet inspirerar och coachar jag dig till ett nästa steg.

Bakgrund

Jag började på Mittuniversitetet som Innovationsrådgivare hösten 2017 och har sedan 2004 en bred erfarenhet från olika roller i regionens innovationssystem. Jag har även erfarenhet av eget företagande från både ett regional och internationell perspektiv.

I grunden har jag en civilingenjörsexamen i Ergonomisk Design och Produktion med kompletterande kurser inom Projekt och Ledarskap, Motivationspsykologi och Genusanalys från Luleå teknisk universitet. Jag har även studerat Design historia från Umeå Design högskola och Almi Företagspartners kompetensutvecklingsprogram för innovationsrådgivare från Mälardalens högskola.

Jag är även licensierad Innovationsrådgivare och utbildad inom Coachning och Tillväxtanalys.