Kyle Lee

Programansvarig|Programansvarig

  • Tjänstetitel: Programansvarig
  • Akademisk titel: Universitetslektor
  • Avdelning: Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428083
  • E-postadress: kyle.lee@miun.se
  • Rumsnummer: D308d
  • Ort: Östersund
  • Forskningscentra: Nationellt vintersportcentrum
  • Anställd vid ämnet: Folkhälsovetenskap, Hälso- och sjukvårdsadministration, Idrottsvetenskap, Miljövetenskap, Omvårdnad, Psykologi, Statistik

Forskningsområden

physical activity and health, sexual medicine, environmental psychology, sport injury and participation, recreation management, social inequality

Publikationer

Artiklar, forskningsöversikter

Memon, M. A. , Memon, H. A. , Muhammad, F. E. , Fahad, S. , Siddiqui, A. , Lee, K. Y. , Tahir, M. J. & Yousaf, Z. (2022). Aetiology and associations of halitosis : A systematic review. Oral Diseases,  

Sidan uppdaterades 2022-01-23