Kyle Lee

  • Akademisk titel: Universitetslektor
  • Avdelning: Institutionen för hälsovetenskap (HLV)
  • Telefon arbete: 010-142 80 83
  • E-postadress: kyle.lee@miun.se
  • Rumsnummer: D308d
  • Forskningscentra: Nationellt vintersportcentrum
  • Ämne: Idrottsvetenskap