Emma Landby

Forskningsassistent| Research assistant

Bakgrund

Jag har kandidatexamen och masterexamen i kulturgeografi, med inriktning mot turism. Jag läste huvudsakligen mina utbildningar vid Umeå Universitet, men har även studerat ett år på avancerad nivå vid Uppsala Universitet. Jag tog doktorsexamen i juni 2023 vid Umeå Universitet. Min avhandling handlade om mobilitet för familjer med rullstolsburna barn.

Forskningsområden

Min forskning berör olika former av tillgänglighet och social hållbarhet. Jag har under min doktorandtid fokuserat särskilt på familjer med barn med funktionsvariation (i synnerhet rullstolsburna barn med cerebral pares) och arbetar nu i ett projekt om äldres tillgänglighet till naturmiljöer.

Undervisning

Min undervisningsbakgrund finns framför allt inom turism- och samhällsplanering. Jag undervisar bland annat i kurser om social hållbarhet, rättvisa, regional utveckling och mobilitet.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Landby, E. (2023). A family perspective on daily (im)mobilities and gender-disability intersectionality in Sweden. Gender, Place and Culture,  

Landby, E. (2023). Coupling constraints affecting daily mobilities of Swedish families with wheelchair-using children. Social & Cultural Geography,  

Landby, E. (2019). Everyday travel for families with children using wheelchairs : parents’ perceptions of constraints and adaptation strategies. Children's Geographies, vol. 17: 4, ss. 388-400.  

Nyman, E. , Westin, K. & Carson, D. (2018). Tourism destination choice sets for families with wheelchair-bound children. Tourism Recreation Resarch, vol. 43: 1, ss. 26-38.  

Doktorsavhandlingar

Landby, E. (2023). Family, disability and (im)mobility : geographies of families with wheelchair-using children with cerebral palsy. Diss. (Sammanläggning) Umeå : Umeå University, 2023

Rapporter

Landby, E. & Westin, K. (2019). Att resa med barn med funktionsnedsättning : En enkätundersökning om föräldrars upplevelser. Umeå :

Bern, S. , Jansson, J. , Nordlund, A. , Nyman, E. & Westin, K. (2016). Mobilitet och tillgänglighet – framtidens resande. Umeå : Umeå Universitet (TRUM-rapport 2016:1).

Sidan uppdaterades 2023-10-04