Tillgängliga naturmiljöer för att främja aktivt och hälsosamt åldrande

Målet är att fler äldre ska kunna vara aktiva i naturen för förbättrad livskvalitet, fysisk och psykisk hälsa. Vi vill öka kunskapen om sambandet mellan god hälsa, vistelse i naturmiljöer och förståelsen att bristande tillgänglighet exkluderar äldre personer från vardaglig vistelse utomhus.

äldre motionärer

Fakta

Projektperiod

220101-241231

Samarbetspartners

  • Östersunds kommun
  • Härnösands kommun

Projektmedlemmar

 Magnus Zingmark

Magnus Zingmark

Forskare i projektet

Finansiärer

logotype kamprads stifelse

Sidan uppdaterades 2023-06-20