Tillgängliga naturmiljöer för att främja aktivt och hälsosamt åldrande

Målet är att fler äldre ska kunna vara aktiva i naturen för förbättrad livskvalitet, fysisk och psykisk hälsa. Vi vill öka kunskapen om sambandet mellan god hälsa, vistelse i naturmiljöer och förståelsen att bristande tillgänglighet exkluderar äldre personer från vardaglig vistelse utomhus.

man och kvinna joggar i naturen
Foto: Mostphotos.com

Syfte

Projektet syftar till att förstå faktorer som möjliggör och hindrar deltagande utomhus för äldre samt belysa samhällsnytta ur ett ideellt, privat och offentligt perspektiv. Hur upplever äldre förändrade aktivitetsmönster? Hur kan olika samhällsaktörer utveckla sina verksamheter så att de blir inkluderande och tillgängliga? Hur kan kommunal planering utvecklas för äldres välbefinnande och hälsa? Baserat på stödinsatser och/eller tjänster som utvecklas under projektet, ställs även frågan: Hur fungerar insatserna i praktiken?

Samhällsnytta

Tillsammans med samhällsaktörer ska projektet identifiera faktorer som bidrar till tillgängliga naturmiljöer och aktivt åldrande för att stärka hälsa och livskvalitet. Ett aktivt åldrande förväntas även påverka att vård- och omsorgsbehov inte ökar i den omfattning de annars skulle göra. Denna nytta kopplar direkt till en stor utmaning i svenska kommuner – att möta den demografiska utmaningen genom ett mer proaktivt folkhälsoarbete för äldres hälsa. Projektet handlar även om att bidra till ett inkluderande samhälle där den kommunala planeringen är viktigt verktyg för delaktighet och för att skydda tillgång till naturområden.

Samverkan

Östersunds kommuns medverkan bygger på ett långsiktigt arbete som pågår för att främja ett aktivt åldrande genom hälsofrämjande insatser, samt engagemang i WHO-nätverket Åldrandevänliga städer och samhällen. I arbetet med att skapa en mer åldrandevänlig kommun ingår en hög grad av medverkan med medlemmar inom intresseorganisationer samt ideella aktörer. Härnösands kommuns medverkan bygger på dess tillväxtstrategi som inkluderar främjande insatser för ett aktivt åldrande och för att skapa ett rikare socialt och fysiskt liv. Utöver samverkan med pensionärsföreningar och frilufts- och idrottsföreningar kommer forskargruppen tidigt under projektet att bjuda in ytterligare privata och ideella aktörer med utgångspunkten i medskapande design.

Finansiär

Projektet finansieras av Familjen Kamprads stiftelse.

 

Fakta

Projektperiod

220101-241231

Samarbetspartners

  • Östersunds kommun
  • Härnösands kommun

Projektledare

Sandra Wall-Reinius

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428246

Projektmedlemmar

Rosemarie Ankre

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1427836

Kristin Godtman Kling

Doktorand|Doctoral Student

010-1427851