Eva Lindahl-Toftegaard

Universitetsadjunkt|Lecturer

Undervisar på Förvaltningsjuridiska programmet och ger andra kurser i juridik. Fokus på offentlig upphandling, offentlig rätt/förvaltningsrätt, arbetsrätt och EU-rätt.

Programansvarig för Förvaltningsjuridiska programmet.
Nominerad till MFS pedagogiska pris 2022.

Bakgrund

Arbetat i både privat och offentlig sektor sen juristexamen 1993. Omfattande internationell erfarenhet, framförallt offentlig upphandling, internationell tvistlösning, avtalsrätt och bistånd.
Tidigare tjänster bla:
Rättschef och upphandlingschef Riksrevisionen
Chefsjurist och upphandlingschef Sida
Biträdande generalsekreterare Stockholms handelskammare
Biträdande jurist Basham, Ringe y Correa, Mexiko

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Lindahl Toftegaard, E. (2000). How do International Institutions Select Arbitrators? : Arbitration Institute of theStockholm Chamber of Commerce (SCC Institute). Journal of International Arbitration, vol. 17: 3, ss. 157-161.

Lindahl Toftegaard, E. (1999). Val av skiljeförfarande - en jämförande översikt av den nya lagen om skiljeförfarande och Stockholms Handelskammares nya skiljedomsregler. Advokaten Tidskrift för Sveriges advokatsamfund, : 5, ss. 12-14.

Lindahl Toftegaard, E. (1998). Fast Track Arbitration - Meeting the Demands of the Next Millenium. Journal of International Arbitration, vol. 5: 3, ss. 5-18.

Lindahl Toftegaard, E. (1997). Proposal to Establish a Public Procurement Ombudsman. The Public Procurement Law Review,

Böcker

Lindahl Toftegaard, E. (2022). Offentlig upphandling : LOU och upphandlingsprocessen. Studentlitteratur AB

Lindahl Toftegaard, E. (2020). Offentlig upphandling : LOU och upphandlingsprocessen. Stockholm : Studentlitteratur AB

Lindahl Toftegaard, E. (2018). Offentlig upphandling : LOU och upphandlingsprocessen. Studentlitteratur AB

Kapitel i böcker, del av antologier

Lindahl Toftegaard, E. (2019). Offentlig upphandling. I Inköp och supply chain management : Analys, strategi, planering och praktik. Stockholm : Studentlitteratur AB. S. 155-179.

Övrigt

Lindahl Toftegaard, E. (2022). Hyresundantaget vid nyproduktion : JPInfonetAB..

Lindahl Toftegaard, E. (2022). Jäv och intressekonflikter i upphandlingar : Checklista : JPInfonetAB..

Lindahl Toftegaard, E. (2022). Krav på företag som lämnar anbud i grupp : JPInfonetAB..

Lindahl Toftegaard, E. (2022). Nya lagändringar från 1 juli.

Lindahl Toftegaard, E. (2022). Vägledande dom från HFD - analys : JPInfonetAB..

Lindahl Toftegaard, E. (2021). Ny lag som påverkar upphandling av livsmedel : JPInfonetAB..

Lindahl Toftegaard, E. (2021). Nya ändringar i LOU nästa år? : JP Infonet AB..

Lindahl Toftegaard, E. (2021). Principen om ömsesidigt erkännande slår igenom : JPInfonetAB..

Lindahl Toftegaard, E. (2021). Särskilda villkor för fullgörande av kontrakt - vad säger EU-domstolen? : JPInfonetAB..

Lindahl Toftegaard, E. (2021). Uteslutning av leverantör på grund av allvarliga fel i yrkesutövningen : JP Infonet AB..

Lindahl Toftegaard, E. (2020). Anställdas bisysslor kan innebära en risk vid upphandling : JP Infonet AB..

Lindahl Toftegaard, E. (2020). Byte av leverantör - Högsta förvaltningsdomstolen inhämtar förhandsavgörande : JP Infonet AB..

Lindahl Toftegaard, E. (2020). Upphandling och idéburen välfärd - analys. Stockholm : JP Infonet AB..

Lindahl Toftegaard, E. (2019). Svag ansvarskultur påverkar upphandlingar : JP Infonet AB..

Lindahl Toftegaard, E. (2018). Se upp för intressekonflikter i upphandlingar - analys : JP Infonet AB..

Sidan uppdaterades 2024-01-02