Hanna Liljendahl

Kommunikatör|Communications Officer

Övrigt

Jag är kommunikatör vid Mittuniversitetets kommunikationsavdelning och arbetar som forskningskommunikatör i forsknings- och samverkansprogrammet "Mistra Sport & Outdoors" och i forskningsprojektet "Att göra hemberedskap: ett kritiskt perspektiv på beredskapens diskurser och praktiker".

Jag arbetar även med kommunikationsstöd till dekan och fakultetskansli på fakulteten för humanvetenskap (HUV), samt med ledningsstöd och internkommunikation vid institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV).

Publikationer

Proceedings (redaktörsskap)

Fredman, P. (ed.) , Stenseke, M. (ed.) , Mossing, A. (ed.) , Liljendahl, H. (ed.) & Laven, D. (ed.) (2012). Outdoor Recreation in Change – Current Knowledge and Future Challenges : Proceedings of the 6th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas. Östersund : Mittuniversitetet (Rapport / Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring 19).  

Sidan uppdaterades 2024-01-10