Mistra Sport & Outdoors är ett forsknings- och samverkansprogram för att skapa kunskap och lösningar för ökad hållbarhet inom idrotten och friluftslivet. Programmet bygger på samverkan med organisationer, myndigheter och företag och består av sex forskningsteman.

Finansiärer

Sidan uppdaterades 2023-03-21