Mistra Sport & Outdoors är ett forsknings- och samverkansprogram för att skapa kunskap och lösningar för ökad hållbarhet inom idrotten och friluftslivet. Programmet bygger på samverkan med organisationer, myndigheter och företag och består av sex forskningsteman.

mistrasportandoutdoor, flicka på myr bär på längdskidor

Projektledare

Peter Fredman

notitle|notitle

+46 (0)10-1427804

Projektmedlemmar

Rosemarie Ankre

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1427836

Sandra Wall-Reinius

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428246

Axel Eriksson

Doktorand|Doctoral Student

+46 (0)10-1428911

Cecilia De Bernardi

Postdoktor|Postdoc

+46 (0)10-1428084

Daniel Laven

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428620

Lusine Margaryan

Lektor, biträdande|Lektor, biträdande

+46 (0)10-1428075

Mikael Bäckström

Professor|Professor

+46 (0)10-1428301

Judith Waller

Forskningsassistent|Research Assistant

+46 (0)10-1428496

Stefan Linde

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428663

Sandra Wåger

Kommunikatör|Communications Officer

+46 (0)10-1428208

Märit Christensson

Fakultetshandläggare|Faculty Officer

+46 (0)10-1428203

Per-Richard Lindgren

Avdelningsekonom|Financial Officer

+46 (0)10-1428643

Finansiärer

Mistras logga