Mistra Sport & Outdoors är ett forsknings- och samverkansprogram för att skapa kunskap och lösningar för ökad hållbarhet inom idrotten och friluftslivet. Programmet bygger på samverkan med organisationer, myndigheter och företag och består av sex forskningsteman.

mistrasportandoutdoor, flicka på myr bär på längdskidor

Vi är många som håller på med idrott eller friluftsliv på ett eller annat sätt. 4,6 miljoner människor är med i en idrotts- eller friluftsorganisation och många fler idrottar, är ute i naturen, tittar på idrott eller skjutsar till aktiviteter.

Tänk vilken effekt det skulle bli i samhället om vi kan hitta lösningar på våra miljöutmaningar som alla kan bidra till, såväl idrotts- som friluftsintresserade, myndigheter, företag och organisationer.

 

Sex forskningsteman

Forskningen i Mistra Sport & Outdoors består av sex teman:

Kunskap och omvandling

Hållbara transportlösningar

Hållbar användning av mark och vatten

Material och hållbar utrustning

Hållbara evenemang

Beteenden, styrmedel och utveckling

 

Samverkan genom hela programmet

Att arbeta i samverkan genomsyrar Mistra Sport & Outdoors. Forskare, organisationer, myndigheter och företag arbetar tillsammans med att; 

  • Identifierar utmaningar
  • Skapar lärande och lösningar
  • Kommunicerar och startar en rörelse för hållbarhet

Läs mer om Mistra Sport & Outdoors arbetssätt

 

Mål med programmet

Utgångspunkten för programmet är de miljöutmaningar vi står inför och de långsiktiga målen för programmet är att gemensamt:

  • Skapa världsledande forskning för att hitta och genomföra hållbara lösningar i praktiken
  • Starta en rörelse för en hållbar utveckling inom idrotten och friluftslivet
  • Verka för att etablera ett nätverksbaserat utvecklingscenter för hållbara lösningar

Mistra Sport & Outdoors ska bidra till att Sverige når Agenda 2030 målen för en hållbar utveckling.

Läs mer om Agenda 2030

 

Mistra finansierar

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, finansierar satsningen med 56 miljoner kronor och våra samarbetspartners (inklusive medverkande lärosäten) bidrar med 14 miljoner kronor. Totalt 70 miljoner kronor under fyra år. Det finns möjlighet till finansiering under ytterligare fyra år.

Läs mer om Mistra

Projektledare

Projektmedlemmar

Rosemarie Ankre

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1427836

Sandra Wall-Reinius

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428246

Axel Eriksson

Doktorand|Doctoral Student

010-1428911

Daniel Laven

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428620

Lusine Margaryan

Lektor, biträdande|Lektor, biträdande

010-1428075

Judith Waller

Forskningsassistent|Research Assistant

010-1428496

Sandra Wåger

Kommunikatör|Communications Officer

010-1428208

Märit Christensson

Fakultetshandläggare|Faculty Officer

010-1428203

Per-Richard Lindgren

Avdelningsekonom|Financial Officer

010-1428643

Finansiärer

Mistras logga