Marie Lundgren

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Akademisk titel: Universitetsadjunkt
  • Ansvarsområde: Undervisning i förskollärarprogrammet
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1427915
  • E-postadress: marie.lundgren@miun.se
  • Besöksadress: Grönborgsgatan
  • Rumsnummer: D322
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Pedagogik

Sidan uppdaterades 2023-09-21