Lars-Anders Byberg | miun.se

Lars-Anders Byberg

Universitetslektor

  • Tjänstetitel: Universitetslektor
  • Avdelning: Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428920
  • E-postadress: lars-anders.byberg@miun.se
  • Besöksadress: Kunskapens väg 4
  • Rumsnummer: A234
  • Ort: Östersund
  • Anställd vid ämnet: Företagsekonomi

Publikationer

Doktorsavhandlingar

Byberg, L. (2006). Framgångsrika exportörer: En studie av strategiska faktorers inverkan på mindre företags exportutfall. Diss. Umeå : Handelshögskolan vid Umeå universitet, 2006 (Studier i företagsekonomi. Serie B : 61)

Sidan uppdaterades 2022-11-18