Lars Sandin

Lars Sandin

Universitetslektor|Senior Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetslektor
  • Annan titel: Programansvarig för KPU
  • Avdelning: Institutionen för utbildningsvetenskap (UTV)
  • Telefon arbete: 010-142 86 34
  • E-postadress: lars.sandin@miun.se
  • Rumsnummer: D342
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Pedagogik

Publikationer

Doktorsavhandlingar

Sandin, L. (2015). Det beslöjade rummet : Ideologiska samhällsbilder i grundskolans samhällskunskap. Diss. Härnösand : Mittuniversitetet, 2015 (Mid Sweden University doctoral thesis : 232)  

Konferensbidrag

Sandin, L. (2012). Civics, the issue of critique, and the possibilities of hermeneutics. Paper presented at the European Conference on Educational Research, 2012

Rapporter

Sandin, L. (2010). Några grundskollärares uppfattningar om kulturell mångfald, värden och kunskap tolkade som ideologi. Härnösand : Mittuniversitetet (Utbildningsvetenskapliga studier 2010:2).