Leif Sundberg

  • Annan titel: PhD
  • Avdelning: Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST)
  • Telefon arbete: 010-1428838
  • E-postadress: leif.sundberg@miun.se
  • Ort: Sundsvall
  • Forskningscentra: Risk and Crisis Research Centre

Jag har en utbildningsbakgrund inom filosofi och medie- & kommunikationsvetenskap från Umeå Universitet. Efter att ha tagit ut kandidatexamen i dessa ämnen använde jag dem senare som bas till en gymnasielärarutbildning från Mittuniversitetet.

Efter att ha jobbat som gymnasielärare, folkhögskollärare, och kommunal webbredaktör / innehållsstrateg påbörjade jag min forskarutbildning. 2019 disputerade jag i data- och systemvetenskap (eller, informationssystem som vårt forskarutbildningsämne heter nu) med en avhandling med titeln "The Relation Between Digital Technology and Values: Thinking Through Multiple Technologies". Avhandlingen vann andra plats i Svenska Informationssystemsakademins (SISA) Börje Langefors-pris 2020.

Bakgrund

- BA Philosophy.
- BA Media and Communication.
- MA Education.
- PhD Information Systems.

Forskningsområden

- Teknikfilosofi
- Digital förvaltning
- Industriföretags digitala mognad

Mina forskningsintressen berör risker och värden relaterade till digitalisering i offentlig sektor. Jag bedriver även forskning relaterad till digital mognad inom tillverkningsindustrin. Forskningen sker inom forskargruppen Forum för digitalisering (FODI).

Forskning

Projekt i urval:
- Digitala tjänster: Från policy till slutanvändare (Timrå kommun)
- SMART industri 2.0 Västernorrland (Region Västernorrland)
- Behovsanalys Digitaliseringsguiden (Kommunförbundet Västernorrland och RISE)

Undervisning

Jag har tidigare varit programansvarig och undervisat i följande kurser på programmet för Industriell organisation och ekonomi: Handledning vid Självständigt arbete på kandidat- och masternivå. Kursansvarig för Introduktion till industriell organisation och ekonomi och Tillämpad industriell organisation och ekonomi. Lärare i Vetenskaplig metod, Formella metoder, risk och beslutsanalys, IT och samhällsförändring.

Extra kontaktinformation

Leif Sundberg at Google Scholar.

Leif Sundberg at Umeå University

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Gidlund, K. L. & Sundberg, L. (2021). Undisclosed creators of digitalization : A critical analysis of representational practices. Information Polity, vol. 26: 1, ss. 3-20.  

Sundberg, L. (2019). Electronic government : Towards e-democracy or democracy at risk?. Safety Science, vol. 118, ss. 22-32.  

Sundberg, L. (2019). Value Positions and Relationships in the Swedish Digital Government. Administrative Sciences, vol. 9: 1    

Sundberg, L. & Larsson, A. (2017). The Impact of Formal Decision Processes on e-Government Projects. Administrative Sciences, vol. 7: 2    

Sundberg, L. (2016). Risk and Decision in Collaborative e-Government: An Objectives-Oriented Approach. Electronic Journal of e-Government, vol. 14: 1, ss. 35-46.    

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Sundberg, L. (2019). The Relation Between Digital Technology and Values : Thinking Through Multiple Technologies. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2019 (Mid Sweden University doctoral thesis : 308)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Große, C. , Nyman, M. & Sundberg, L. (2020). Information Technology Consulting Firms’ Readiness for Managing Information Security Incidents. I Information Systems Security and Privacy. Springer Publishing Company (Communications in Computer and Information Science). S. 48-73.  

Sundberg, L. & Olsson, A. (2017). Mitt - Ditt - Vårt universitet. I Mitt, ditt och vårt universitet : Att förstå något gemensamt. Sundsvall / Östersund : Mid Sweden University. S. 17-30.  

Konferensbidrag

Sundberg, L. (2020). Diffusion of E-services : Data from Seven Swedish Municipalities. I EGOV-CeDEM-ePart Conference, Proceedings of Ongoing Research, Practitioners, Workshops, Posters, and Projects of the InternationalConference EGOV-CeDEM-ePart 2020.. S. 185--193.    

Strömberg, J. , Sundberg, L. & Hasselblad, A. (2020). Digital maturity in theory and practice : A case study of a swedish smart-built environment firm. I 2020 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM).. S. 1344--1348.  

Åhag, P. , Hsu, Y. J. , Olsson, L. & Sundberg, L. (2020). The Impact of SARS-CoV-2 on Engineering Education : Student Perceptions from Three Countries. I 2020 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM).. S. 1266--1270.  

Hasselblad, A. & Sundberg, L. (2020). When Worlds Collide : Comparing the Logic of the Industrial and Welfare Societies. I EGOV-CeDEM-ePart 2020 : Proceedings of Ongoing Research, Practitioners,Workshops, Posters, and Projects of the InternationalConference EGOV-CeDEM-ePart 2020.. S. 317--326.  

Samstad, A. , Sundberg, L. & Larsson, A. (2019). Assessing Stakeholder Preferences in Urban Planning : A Multi-Attribute Utility Approach. I IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management.. S. 1417--1421.  

Sundberg, L. (2019). Digitalization: Rise of the (Mega)machines. I 2019 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM).. S. 114--118.  

Sundberg, L. (2019). From Automatic Data Processing to Digitalization : What is Past is Prologue. I Electronic Government : 18th IFIP WG 8.5 International Conference, EGOV 2019, San Benedetto Del Tronto, Italy, September 2–4, 2019, Proceedings. (Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)). S. 31--42.    

Sundberg, L. (2019). If Digitalization is the Solution, What is the Problem?. I Abstracts of Papers presented at the 19th European Conference on Digital Government ECDG 2019.. S. 136--143.    

Sundberg, L. (2019). Teaching Fundamental Concepts of Industrial Engineering and Management by Using Examples from the Video Game Industry. I 2019 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM).. S. 911--915.  

Sundberg, L. , Gidlund, K. L. & Olsson, L. (2019). Towards Industry 4.0? : Digital Maturity of the Manufacturing Industry in a Swedish Region. I 2019 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM).. S. 731--735.  

Sundberg, L. & Larsson, A. (2019). What is the value of digital services? : Data from a Swedish municipality. I Proceedings of the European Conference on Digital Government, ECDG.. S. 258--263.  

Sundberg, L. (2018). Enablers for Interoperability in Decentralized e-Government Settings. I Proceedings of the 19th Annual International Conference on Digital Government Research: Governance in the Data Age (dgo '18), Delft, Netherlands..  

Sundberg, L. (2018). Shaping up e-Participation Evaluation : A Multi-criteria Analysis. I Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) : 10th IFIP WG 8.5 International Conference, ePart 2018, Krems, Austria, September 3-5, 2018.. S. 3--12.  

Sundberg, L. & Lindblad-Gidlund, K. (2017). Value-Based Decision Making : Decision Theory Meets e-Government. I Electronic Government: Lecture Notes in Computer Science : 16th IFIP WG 8.5 International Conference, EGOV 2017, St. Petersburg, Russia, September 4-7, 2017, Proceedings.. S. 351--358.    

Sundberg, L. (2016). Decision Making and Value Realization in Multi-Actor e-Government Contexts. I The IOS conference proceedings for the Dual IFIP EGOV and ePart 2016.. S. 147--154.    

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Sundberg, L. (2017). Public Values and Decision Making in the Swedish e-Government Context. Lic.-avh. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2017 (Mid Sweden University licentiate thesis : 130)  

Proceedings (redaktörsskap)

Ahlin, K. (ed.) , Mozelius, P. (ed.) & Sundberg, L. (ed.) (2020). Digitalization in times of transition. Association for Information Systems

Rapporter

Sundberg, L. , Gidlund, K. L. , Larsson, A. & Nyhlén, S. (2020). Digitala tjänster : från policy till slutanvändare. Sundsvall : Mid Sweden University