Leif Sundberg

Universitetslektor|Senior Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetslektor
  • Akademisk titel: Universitetslektor
  • Annan titel: PhD
  • Avdelning: Institutionen för informationssystem och –teknologi (IST)
  • Telefon arbete: 010-142 88 38
  • E-postadress: leif.sundberg@miun.se
  • Ort: Sundsvall
  • Forskningscentra: Risk and Crisis Research Centre

Bakgrund

- BA Philosophy.
- BA Media and Communication.
- MA Education.
- PhD Information Systems.

Forskningsområden

- Teknikfilosofi
- Digital förvaltning
- Industriföretags digitala mognad

Mina forskningsintressen berör risker och värden relaterade till digitalisering i offentlig sektor. Jag bedriver även forskning relaterad till digital mognad inom tillverkningsindustrin. Forskningen sker inom forskargruppen Forum för digitalisering (FODI).

Pågående forskning

Projekt i urval:
- Digitala tjänster: Från policy till slutanvändare (Timrå kommun)
- SMART industri 2.0 Västernorrland (Region Västernorrland)
- Behovsanalys Digitaliseringsguiden (Kommunförbundet Västernorrland och RISE)
- Model för upplevt värde för Sundsvallsbon (Sundsvalls kommun)

Undervisning

Jag undervisar och är programansvarig / internationell koordinator på civilingenjörsprogrammet i industriell organisation och ekonomi.

Kurser i urval:
IG001A Examensarbete
IG002A IT och samhällsförändring
IG027G Självständigt arbete
IG001G Introduktion till industriell organisation och ekonomi
IG018A Tillämpningar av industriell organisation och ekonomi
IG017A Formella metoder, risk- och beslutsanalys

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Sundberg, L. (2019). Electronic government : Towards e-democracy or democracy at risk?. Safety Science, vol. 118, ss. 22-32.  

Sundberg, L. (2019). Value Positions and Relationships in the Swedish Digital Government. Administrative Sciences, vol. 9: 1    

Sundberg, L. & Larsson, A. (2017). The Impact of Formal Decision Processes on e-Government Projects. Administrative Sciences, vol. 7: 2    

Sundberg, L. (2016). Risk and Decision in Collaborative e-Government: An Objectives-Oriented Approach. Electronic Journal of e-Government, vol. 14: 1, ss. 35-46.    

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Sundberg, L. (2019). The Relation Between Digital Technology and Values : Thinking Through Multiple Technologies. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2019 (Mid Sweden University doctoral thesis : 308)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Große, C. , Nyman, M. & Sundberg, L. (2020). Information Technology Consulting Firms’ Readiness for Managing Information Security Incidents. I Information Systems Security and Privacy. Springer Publishing Company (Communications in Computer and Information Science). S. 48-73.  

Sundberg, L. & Olsson, A. (2017). Mitt - Ditt - Vårt universitet. I Mitt, ditt och vårt universitet : Att förstå något gemensamt. Sundsvall / Östersund : Mid Sweden University. S. 17-30.  

Konferensbidrag

Samstad, A. , Sundberg, L. & Larsson, A. (2019). Assessing Stakeholder Preferences in Urban Planning : A Multi-Attribute Utility Approach. I IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management.. S. 1417--1421.  

Sundberg, L. (2019). Digitalization: Rise of the (Mega)machines. I 2019 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM).. S. 114--118.  

Sundberg, L. (2019). From Automatic Data Processing to Digitalization : What is Past is Prologue. I Electronic Government : 18th IFIP WG 8.5 International Conference, EGOV 2019, San Benedetto Del Tronto, Italy, September 2–4, 2019, Proceedings. (Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)). S. 31--42.    

Sundberg, L. (2019). If Digitalization is the Solution, What is the Problem?. I Abstracts of Papers presented at the 19th European Conference on Digital Government ECDG 2019.. S. 136--143.    

Sundberg, L. (2019). Teaching Fundamental Concepts of Industrial Engineering and Management by Using Examples from the Video Game Industry. I 2019 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM).. S. 911--915.  

Sundberg, L. , Gidlund, K. L. & Olsson, L. (2019). Towards Industry 4.0? : Digital Maturity of the Manufacturing Industry in a Swedish Region. I 2019 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM).. S. 731--735.  

Sundberg, L. & Larsson, A. (2019). What is the value of digital services? : Data from a Swedish municipality. I Proceedings of the European Conference on Digital Government, ECDG.. S. 258--263.  

Sundberg, L. (2018). Enablers for Interoperability in Decentralized e-Government Settings. I Proceedings of the 19th Annual International Conference on Digital Government Research: Governance in the Data Age (dgo '18), Delft, Netherlands..  

Sundberg, L. (2018). Shaping up e-Participation Evaluation : A Multi-criteria Analysis. I Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) : 10th IFIP WG 8.5 International Conference, ePart 2018, Krems, Austria, September 3-5, 2018.. S. 3--12.  

Sundberg, L. & Lindblad-Gidlund, K. (2017). Value-Based Decision Making : Decision Theory Meets e-Government. I Electronic Government: Lecture Notes in Computer Science : 16th IFIP WG 8.5 International Conference, EGOV 2017, St. Petersburg, Russia, September 4-7, 2017, Proceedings.. S. 351--358.    

Sundberg, L. (2016). Decision Making and Value Realization in Multi-Actor e-Government Contexts. I The IOS conference proceedings for the Dual IFIP EGOV and ePart 2016.. S. 147--154.    

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Sundberg, L. (2017). Public Values and Decision Making in the Swedish e-Government Context. Lic.-avh. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2017 (Mid Sweden University licentiate thesis : 130)  

Proceedings (redaktörsskap)

Ahlin, K. (ed.) , Mozelius, P. (ed.) & Sundberg, L. (ed.) (2020). Digitalization in times of transition. Association for Information Systems

Rapporter

Sundberg, L. , Gidlund, K. L. , Larsson, A. & Nyhlén, S. (2020). Digitala tjänster : från policy till slutanvändare. Sundsvall : Mid Sweden University