Leif Sundberg

Spara favorit

Pågående forskning

Forum för digitalisering (FODI)

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Sundberg, L. & Larsson, A. (2017). The Impact of Formal Decision Processes on e-Government Projects. Administrative Sciences, vol. 7: 2    

Sundberg, L. (2016). Risk and Decision in Collaborative e-Government: An Objectives-Oriented Approach. Electronic Journal of e-Government, vol. 14: 1, ss. 35-46.    

Kapitel i böcker, del av antologier

Sundberg, L. & Olsson, A. (2017). Mitt - Ditt - Vårt universitet. I Mitt, ditt och vårt universitet : Att förstå något gemensamt. Sundsvall / Östersund : Mid Sweden University. S. 17-30.  

Konferensbidrag

Sundberg, L. & Lindblad-Gidlund, K. (2017). Value-Based Decision Making : Decision Theory Meets e-Government. I Electronic Government: Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) : 16th IFIP WG 8.5 International Conference, EGOV 2017, St. Petersburg, Russia, September 4-7, 2017, Proceedings.. S. 351--358.  

Sundberg, L. (2016). Decision Making and Value Realization in Multi-Actor e-Government Contexts. I The IOS conference proceedings for the Dual IFIP EGOV and ePart 2016.. S. 147--154.    

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Sundberg, L. (2017). Public Values and Decision Making in the Swedish e-Government Context. Lic.-avh. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2017 (Mid Sweden University licentiate thesis : 130)