Utveckling och hantering av verksamhetsarkitektur i mindre kommuner

Syftet med projektet är att utforska förutsättningarna för ett kommunövergripande arbete inom området verksamhetsarkitektur i Härnösands och Timrå kommuner. Målet är att studien ska utgöra starten på kommunernas arbete med en implementering av en verksamhetsarkitektursfunktion.

Medarbetare, möte

Finansiärer

Härnösands kommun 16x9 Timrå Kommun 16x9

Sidan uppdaterades 2022-12-28