Lena Lundgren

Programansvarig|Programansvarig

 • Tjänstetitel: Programansvarig
 • Akademisk titel: Universitetsadjunkt
 • Ansvarsområde: Kommunikations- och PR-programmet
 • Avdelning: Institutionen för Kommunikation, Kvalitetsteknik och Informationssystem (KKI)
 • Telefon arbete: +46 (0)10-1428204
 • E-postadress: lena.lundgren@miun.se
 • Besöksadress: J-huset
 • Rumsnummer: J311
 • Ort: Sundsvall
 • Forskningscentra: DEMICOM
 • Anställd vid ämnet: Medie- och kommunikationsvetenskap

Publikationer

Konferensbidrag

Lundgren, L. & Ottestig, A. T. (2022). DIGIFLEX - from flexible and digital courses to an overall networked learning perspective on digital course design. I Proceedings for the Thirteenth International Conference on Networked Learning 2022.  

Barros de Alcantara Hamrin, S. & Lundgren, L. (2017). Strategic Communication : A Concept as an Instrument of Change. Paper presented at the EUPRERA 2017, CONGRESS LONDON, 12-14 October, 2017

Lundgren, L. (2009). Intranätprojektet som blev "uppdraget i vägrenen" : Medarbetarkommunikationen kring ett nytt intranät. Paper presented at the NordMedia09. 19:e Nordiska forskarkonferensen för Medie- och kommunikationsvetenskap. Karlstad, 13-15 augusti, 2009  

Lundgren, L. (2006). Makten över intranätet : en kartläggning av forskningen kring intranät ur ett kommunikationsperspektiv. I Communiqué 2006. Sundsvall : . S. 84--107.  

Rapporter

Lundgren, L. , Strandh, K. & Johansson, C. (2012). De sociala intranätens praxis : Användning, nytta och framgångsfaktorer. Sundsvall : (DEMICOM rapport 5).  

Lundgren, L. , Strandh, K. & Johansson, C. (2012). The practice of social intranets : Usage, Benefits and Success Factors. Sundsvall : Mid Sweden University (DEMICOM rapport 7).  

Sidan uppdaterades 2023-01-10