Lena Lundgren

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Avdelning: Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap (MKV)
  • Telefon arbete: 010-142 82 04
  • E-postadress: lena.lundgren@miun.se
  • Besöksadress: J-huset
  • Rumsnummer: J429
  • Forskningscentra: DEMICOM
  • Ämne: Medie- och kommunikationsvetenskap

Publikationer

Konferensbidrag

Barros de Alcantara Hamrin, S. & Lundgren, L. (2017). Strategic Communication : A Concept as an Instrument of Change. Paper presented at the EUPRERA 2017, CONGRESS LONDON, 12-14 October, 2017

Lundgren, L. (2009). Intranätprojektet som blev "uppdraget i vägrenen" : Medarbetarkommunikationen kring ett nytt intranät. Paper presented at the NordMedia09. 19:e Nordiska forskarkonferensen för Medie- och kommunikationsvetenskap. Karlstad, 13-15 augusti, 2009  

Lundgren, L. (2006). Makten över intranätet : en kartläggning av forskningen kring intranät ur ett kommunikationsperspektiv. I Communiqué 2006. Sundsvall : . S. 84--107.  

Rapporter

Lundgren, L. , Strandh, K. & Johansson, C. (2012). De sociala intranätens praxis : Användning, nytta och framgångsfaktorer. Sundsvall : (DEMICOM rapport 5).  

Lundgren, L. , Strandh, K. & Johansson, C. (2012). The practice of social intranets : Usage, Benefits and Success Factors. Sundsvall : Mid Sweden University (DEMICOM rapport 7).