Lottie Jangdal

Spara favorit

Bakgrund

Jag har jobbat som journalist i 25 år – på dagstidning, veckotidning, magasin, radio och webb. Mina olika roller har inkluderat allmänreporter, sportreporter, biträdande sportchef, frilansare, redigerare, nyhetschef och webbredaktör.

En stor del av min verksamma nyhetskarriär har varit i Kanada, där jag även startade och drev ett annonsfinansierat magasin.

Hösten 2012 tog jag klivet över Selångersån: från Sundsvalls Tidning till Mittuniversitetet, där min journalistiska bana började 1988.

Forskningsområden

1 januari 2017 påbörjade jag forskarutbildningen, som jag ägnar mig åt på halvtid vid sidan av undervisning på journalistutbildningen.

Som doktorand studerar jag hyperlokala medier och deras betydelse i det svenska medielandskapet och för demokratin.

Pågående forskning

Med start hösten 2016 ingår jag i ett forskningsprojekt tillsammans med lektor Elisabeth Stúr i Sundsvall och lektor Asta Cepaite Nilsson i Lund.

Finanseriade av Kampradstiftelsen ska vi under tre års tid undersöka den lokala mediemarknaden, och med aktionsforskning medverka till att implementera nya lokala nyhets- och informationsförmedingar på ställen i Sverige där det råder medieskugga. Vi kommer inom ramen för projektet att ta fram fungerande modeller för hur entreprenörskap inom lokal mediebevakning på landsbygden kan se ut.

Under våren 2014 ägnade jag mig på halvtid åt forskning i det treåriga DIGKRIS-projektet. Min del bestod av en undersökning av hur de traditionella medierna i Sverige använder digitala plattformar och sociala medier vid nyhetsbevakning av kriser och dramatiska nyhetshändelser.

Den redaktionella studien omfattade Sveriges 30 största nyhetsredaktioner, som jag intervjuade om digitala strategier, strukturer och attityder, och samspelet mellan traditionella medier och sociala medier.

Undervisning

Jag undervisar på journalistutbildningen, bland annat i journalistikens grunder, digital publicering, källkritik och redigering.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Jangdal, L. , Cepaite Nilsson, A. & Stúr, E. (2019). Hyperlocal Journalism and PR : Diversity in Roles and Interactions. OBS - Observatorio, vol. 13: 1    

Kapitel i böcker, del av antologier

Jangdal, L. (2018). Från vovvar till valvaka : Varierande fokus på hyperlokala nyhetssajter. I Snabbtänkt : Reflektioner från valet 2018 av ledande forskare. Sundsvall : Mid Sweden University, DEMICOM. S. 98-.    

Konferensbidrag

Cepaite Nilson, A. , Stúr, E. & Jangdal, L. (2018). Survival of the fittest : The do’s and don’ts of hyperlocals. Paper presented at the Ecrea 2018, "Centres and Peripheries: Communication, Research, Translation", Track: Local News: Covering and binding communities, Lugano, Schweiz, Oct. 31-Nov. 3, 2018

Cepaite Nilsson, A. , Stúr, E. & Jangdal, L. (2017). Filling a gap of information : Case of Convergence in municipalities when local media entrepreneurs take over communicating local news. Paper presented at the Euprera 2017, London, UK, "Public Relations and the Power of Creativity strategic opportunities, innovation and critical challenges", Track 4: Media Convergence, Boundary-Drawing and World-Making, Oct. 12-14, 2017  

Jangdal, L. (2017). Local Democracy and the Media : Can Hyperlocals Fill the Gap?. Paper presented at the NordMedia 2017, Mediated Realites – Global Challenges, Aug. 17-19, 2017, Tampere, Finland

Stur, E. , Cepaite-Nilsson, A. & Jangdal, L. (2016). Local News in a Changing Media Environment : Impact of Hyper-Local News -  Case of Swedish Local Media. I ECREA 2016 Abstract Book.  

Jangdal, L. , Nord, L. & Olsson, E. (2015). Crisis Reporting in the Digital Age : A Study of Swedish News Editors’ Perceptions. I NordMedia 2015 : Media Presence – Mobile Modernities.