Lottie Jangdal

Universitetsadjunkt|Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Akademisk titel: Doktorand
  • Avdelning: Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap (MKV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428481
  • E-postadress: lottie.jangdal@miun.se
  • Rumsnummer: J211
  • Ort: Sundsvall
  • Forskningscentra: DEMICOM
  • Anställd vid ämnet: Journalistik, Medie- och kommunikationsvetenskap

Bakgrund

Jag har jobbat som journalist i 25 år – på dagstidning, veckotidning, magasin, radio och webb. Mina olika roller har inkluderat allmänreporter, sportreporter, biträdande sportchef, frilansare, redigerare, nyhetschef och webbredaktör.

En stor del av min verksamma nyhetskarriär har varit i Kanada, där jag även startade och drev ett annonsfinansierat magasin.

Hösten 2012 tog jag klivet över Selångersån: från Sundsvalls Tidning till Mittuniversitetet, där min journalistiska bana började 1988.

Forskningsområden

1 januari 2017 påbörjade jag forskarutbildningen, som jag ägnar mig åt vid sidan av undervisning på Journalistprogrammet.

Forskning

Sedan 1 januari 2017 studerar jag hyperlokala medier och deras betydelse i det svenska medielandskapet och för demokratin.
Tidigare har jag medverkat i det treåriga externfinanserade projektet Lokala medier i levande landsbygd 2016-2018, samt i DIGKRIS, som 2013–2015 granskade hur den nya digitala mediemiljön påverkar kommunikationsmönstren vid samhälleliga kriser.

Undervisning

Jag undervisar i kursen Introduktion till journalistik samt handleder studenter när de skriver c-uppsats i kursen Examensarbete.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Jangdal, L. (2021). Hyperlocals Matter : Prioritising Politics When Others Don’t. Journalism Practice, vol. 15: 4, ss. 438-455.    

Jangdal, L. (2021). The Importance of Being Nearest : Audience Perceptions of Hyperlocal Media in Sweden. Problemi dell'informazione, vol. aprile: 1, ss. 3-27.  

Hujanen, J. , Dovbysh, O. , Jangdal, L. & Lehtisaari, K. (2021). Towards (Hyper)Local Public Sphere : Comparison of Civic Engagement across the Global North. Media and Communication, vol. 9: 3, ss. 74-84.    

Jangdal, L. , Cepaite Nilsson, A. & Stúr, E. (2019). Hyperlocal Journalism and PR : Diversity in Roles and Interactions. OBS - Observatorio, vol. 13: 1    

Jangdal, L. (2019). Local democracy and the media : Can hyperlocals fill the gap?. Nordicom Review, vol. 40: 2, ss. 69-83.    

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Jangdal, L. (2022). Hyper or Hope? : The Democratic Values of Swedish Hyperlocals in the Media Ecology. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2022 (Mid Sweden University doctoral thesis : 374)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Jangdal, L. & Nord, L. (2022). Deciding what’s news under pressure : A Study of digital newsroom work during crisis. I The Challenges of the Digital Society in the Nordic countries and in Spain : Democracy, Society, and Culture. Madrid : Fragua. S. 221-237.

Nord, L. & Jangdal, L. (2022). Deciding what's news under pressure : A study of digital newsrooms work during crises. I The Challenges of the Digital Society in the Nordic Countries and in Spain : Democracy, Society and Culture. Madrid : Fragua. S. 221-238.

Jangdal, L. & Wadbring, I. (2019). Det journalistiska innehållet. I På väg mot medievärlden 2030 : Journalistikens villkor och utmaningar. Lund : Studentlitteratur AB. S. 189-209.

Jangdal, L. (2018). Från vovvar till valvaka : Varierande fokus på hyperlokala nyhetssajter. I Snabbtänkt : Reflektioner från valet 2018 av ledande forskare. Sundsvall : Mid Sweden University, DEMICOM. S. 98-.    

Konferensbidrag

Jangdal, L. , Hujanen, J. , Dovbysh, O. & Lehtisaari, K. (2021). Hyperlocal Media as Agents of the Local Public Sphere : A Comparison of Civic Engagement across the Global North. Paper presented at the International Communication Association (ICA): Engaging the Essential Work of Care: Communication, Connectedness, and Social Justice, Denver, Colorado (virtual) 27-31 May 2021

Hujanen, J. , Dovbysh, O. , Jangdal, L. & Lehtisaari, K. (2021). Towards (Hyper)Local Public Sphere : Comparison of Civic Engagement across the Global North. Paper presented at the 8TH EUROPEAN COMMUNICATION CONFERENCE 2021 ECREA, [DIGITAL], 6-9 september 2021

Jangdal, L. (2019). The watchdog that barks when needed. Paper presented at the NordMedia, Malmö, 21-23 August, 2019

Cepaite Nilson, A. , Stúr, E. & Jangdal, L. (2018). Survival of the fittest : The do’s and don’ts of hyperlocals. Paper presented at the Ecrea 2018, "Centres and Peripheries: Communication, Research, Translation", Track: Local News: Covering and binding communities, Lugano, Schweiz, Oct. 31-Nov. 3, 2018

Cepaite Nilsson, A. , Stúr, E. & Jangdal, L. (2017). Filling a gap of information : Case of Convergence in municipalities when local media entrepreneurs take over communicating local news. Paper presented at the Euprera 2017, London, UK, "Public Relations and the Power of Creativity strategic opportunities, innovation and critical challenges", Track 4: Media Convergence, Boundary-Drawing and World-Making, Oct. 12-14, 2017  

Jangdal, L. (2017). Local Democracy and the Media : Can Hyperlocals Fill the Gap?. Paper presented at the NordMedia 2017, Mediated Realites – Global Challenges, Aug. 17-19, 2017, Tampere, Finland

Stur, E. , Cepaite-Nilsson, A. & Jangdal, L. (2016). Local News in a Changing Media Environment : Impact of Hyper-Local News -  Case of Swedish Local Media. I ECREA 2016 Abstract Book.  

Jangdal, L. , Nord, L. & Olsson, E. (2015). Crisis Reporting in the Digital Age : A Study of Swedish News Editors’ Perceptions. I NordMedia 2015 : Media Presence – Mobile Modernities. NordMedia, Aug. 13-15, 2015, Copenhagen, Denmark.  

Nord, L. , Jangdal, L. & Olsson, E. (2015). Digital Newsroom Decisions : News Editors' Perceptions of Social Media as News Factor. Paper presented at the Nord Media Conference, Copenhagen, August 13-15, 2015

Sidan uppdaterades 2021-11-24