Lottie Jangdal

Spara favorit

Bakgrund

Jag har jobbat som journalist i 25 år, och undervisar nu på journalistutbildningen i Sundsvall på heltid.

Inför höstterminen 2012 tog jag steget över Selångersån – från Sundsvalls Tidning till Mittuniversitetet, där min journalistiska bana började redan 1988.

Parallellt med studier på Informationslinjen i Sundsvall knäckte jag extra som frilansare på Dagbladet.

Efter en påbyggnadskurs i undersökande reportage 1992 lämnade jag ett fast jobb på Dagbladet, och åkte ut för att upptäcka världen.

En planerad långsemester resulterade i drygt 14 år i Kanada, och dubbelt medborgarskap. Där fick jag vässa engelskan i både tal och skrift, med jobb som reporter, redigerare och nyhetschef på en lokaltidning. Ett par år innan jag styrde kosan tillbaka till Sverige startade jag ett magasin, som fortfarande publiceras kvartalsvis.

2006 återvände jag till Sundsvall, och fick jobb på ST. Under sex år på tidningen jobbade jag som allmänreporter, biträdande sportchef och webbredaktör.

Som medarbetare på multimediaredaktionen blev jag tillfrågad att föreläsa för studenterna på Journalistlinjen – vilket så småningom ledde till ett nytt yrkesval: adjunkt i journalistik.

Forskningsområden

Under våren 2014 ägnade jag mig på halvtid åt forskning i det treåriga DIGKRIS-projektet. Min del utgjorde en undersökning av hur de traditionella medierna i Sverige använder digitala plattformar och sociala medier vid nyhetsbevakning av kriser och dramatiska nyhetshändelser.

Den redaktionella studien omfattade Sveriges 30 största nyhetsredaktioner, som jag intervjuade om digitala strategier, strukturer och attityder, och samspelet mellan traditionella medier och sociala medier.

Jag intervjuade 30 digitalt ansvariga chefer, inklusive sex djupintervjuer på de två största etermedieorganisationerna i landet, Sveriges Radio och Sveriges Television, samt på Sveriges fyra stora nationella dagstidningar Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet.

Under 2015 jobbade jag vidare med materialet. Tillsammans med professor Lars Nord och forskarkollegan Eva-Karin Olsson skrev jag ett så kallat "abstract", som jag presenterade på NordMedia-konferensen i Köpenhamn i augusti 2015.

Pågående forskning

Med start hösten 2016 ingår jag i ett forskningsprojekt tillsammans med lektor Elisabeth Stúr i Sundsvall och lektor Asta Cepaite i Lund. Finanseriade av Kampradstiftelsen ska vi under tre års tid undersöka den lokala mediemarknaden, och med aktionsforskning medverka till att implementera nya lokala nyhets- och informationsförmedingar på ställen i Sverige där det råder medieskugga. Vi kommer inom ramen för projektet att ta fram fungerande modeller för hur entreprenörskap inom lokal mediebevakning på landsbygden kan se ut.

Undervisning

Jag undervisar på Journalistutbildningen, främst i digital publicering och redigering.

Publikationer

Konferensbidrag

Stur, E. , Cepaite-Nilsson, A. & Jangdal, L. (2016). Local News in a Changing Media Environment : Impact of Hyper-Local News -  Case of Swedish Local Media. I ECREA 2016 Abstract Book.