Lovise Haj Brade

Universitetslektor|Senior Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetslektor
  • Annan titel: PhD
  • Ansvarsområde: Genusvetenskap
  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • Telefon arbete: 010-1428378
  • E-postadress: lovise.hajbrade@miun.se
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Genusvetenskap

Bakgrund

Jag disputerade i genusvetenskap på Lunds universitet 2017 och har sedan dess undervisat på Stockholms universitet och på Folkuniversitetet.

Min avhandling heter "Vi, de neutrale - skitser til udfordring af akademisk førstehed" och tar avstamp i arbetet för breddat rekrytering, men fokuserar på den studievana erfarenheten framför den studieovana, som annars ofta står i fokus. Syftet är att undersöka den privilegierade erfarenheten (det jag kallar 'förstheten') och hur den reproducerar sig själv samt att föreslå en renovering av den akademiska organisationen som kan bidra till att göra den mer jämlik.

http://portal.research.lu.se/portal/en/publications/vi-de-neutrale(47cd8c39-6961-4cb6-abab-22c2aadbf70e).html

Forskningsområden

Mina övergripande forskningsintressen rör normskapande praktiker och situeringar, första- (och annan)görande processer, hegemonistudier, aktivistiska strategier för förändring, poststrukturell metodologi och metodutveckling samt implikationer av att studera ’hemma’.

Undervisning

Jag undervisar på distanskurserna i genusvetenskap samt på kursen Normkritik som teori och praktik

Publikationer

Rapporter

Olofsdotter, G. , Bolin, M. , Giritli Nygren, K. , Haj Brade, L. , Nyhlén, S. & Skott, S. (2020). "Att planera ett träd och låta det växa" - om arbete med jämställdhet och mångfald i SCA Skog AB. Sundsvall : Mid Sweden University