Camilla Månsson-Waldehagen

Universitetsadjunkt|Lecturer

Bakgrund

Legitimerad Lärare Sv/So/En år 1-7, senare Speciallärarexamen och en masterexamen i specialpedagogik. Tidigare programansvarig för grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 och grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Undervisning

Undervisar i grundlärarprogrammen F-3 och 4-6 och ämneslärarprogrammet.

Övrigt

Arbetar med skolutveckling genom SBS, Samverkan för bästa skola, i samarbete med skolverket

Konferensbidrag

Månsson Waldehagen, C & Arvidsson, C (2018) Kulturella uttrycksformer för lärande och kommunikation. Presenterades på Nordisk lärarutbildningskonferens i Vasa 7-9/5-18

Månsson Waldehagen, C & Dahlqvist, S (2022) Inspiration från att tagit del av hur lärarutbildningen vid Roger William University USA handleder och bedömer lärarstudenter på verksamhetsförlagd utbildning. Presenterades på The 16th Nordic Teacher Education Conference in Tórshavn 3-5/5-22

 

 

 

Sidan uppdaterades 2023-06-15