Malin Norberg

Spara favorit

Doktorand i pedagogik med inriktning mot barns matematiklärande

Bakgrund

Jag är grundskollärare 1-7 Ma/NO och har arbetat i grundskolan i 12 år, mestadels som klasslärare i åk 1-3 men även med specialundervisning i matematik. Efter det arbetade jag som adjunkt på lärarutbildningen i fyra år och är nu doktorand i pedagogik med inriktning mot barns matematiklärande.

Forskningsområden

Mitt avhandlingsprojekt handlar om elever, matematikläroböcker och meningsskapande och om vad som händer i mötet mellan elev och lärobok. Detta studeras ur ett multimodalt designorienterat perspektiv.

Publikationer

Konferensbidrag

Norberg, M. (2018). Elevers meningsskapande av matematikläroböcker. Paper presented at the Madif 11, Matematikdidaktiska forskningsseminariet, 23-24 januari 2018, Karlstad

Norberg, M. (2018). Läroboken som multimodal text : En läroboksanalys i grundskolans åk 1 med fokus på subtraktion. Paper presented at the Matematikbiennalen 2018, 25-26 januari 2018, Karlstad

Norberg, M. (2017). Mathematics textbooks in primary school : A multimodal perspective. Paper presented at the Nordic Conference on Mathematics Education, NORMA, Stockholm, 30 maj-2 juni, 2017  

Norberg, M. (2015). How do children in primary school make use of illustrations in mathematics textbooks?. Paper presented at the NERA 2015 The 43th Annual Congress of the Nordic Educational Research Association 4-6 March 2015

Norberg, M. (2015). Making meaning of illustrations : A study of primary school students and affordances in mathematics textbooks. Paper presented at the EECERA _ European early childhood Education Research, Barcelona, Sept.2015  

Rapporter

Norberg, M. (2014). "Det är för att det ska bli lite svårare?" : - Om illustrationer i matematikläroböcker i grundskolans tidiga år och elevers handskande med dessa.. Härnösand : Mittuniversitetet (Utbildningsvetenskapliga studier 2014:1).