Marcus Sundgren

Spara favorit

Bakgrund

Gick ut grundskollärarutbildningen (1-7, ma/no) 1994 och anställdes på (dåvarande) Mitthögskolan som projektledare 1995 för projektet att utveckla dator- och IT-integrering i lärarutbildningarna. Projektet pågick t.o.m 1999. Har haft huvudansvar för att bygga upp teknisk plattform för IT-satsningar och har varit drivande i framtagandet av IT-strategier som legat till grund för bl a utbildningsplanerna.
Deltog som pedagogiskt sakkunnig i projektgruppen för ny lärplattform för Mittuniversitetet 2010-2011.

Forskningsområden

– Mobile Learning in Higher Education with Bring Your Own Device applications
– Blended and Active Learning
– Digital visualisering i skolan
– Internationella utbildningsstudier (PISA)

Pågående forskning

Är sedan oktober 2013 licentiand i pedagogik med inriktning mot e-lärande. Avhandlingen är inriktad mot mobilt lärande i högre utbildning, och då specifikt mot tillämpningar av BYOD (Bring Your Own Device) för att överbrygga rum och tid.
Deltar i en studie i Härnösands kommun av digitala visualiseringshjälpmedel i geometriundervisning.
Deltar under hösten 2017 i utvärdering av Mittuniversitetets Active Learning Classrooms.
Har sedan 2003-cykeln fungerat som Data Manager för PISA Nationella Center fram t.o.m 2015. Deltar i PISA-gruppens sekundäranalyser med att göra statistiska flernivåanalyser.
Ingår i forskargrupperna HEEL (Higher Education and e-learning), HEALTH och MUML.

Undervisning

IKT-pedagogik (digital bild och videoredigering, iPad i undervisning, sociala medier, presentationsteknik)
Statistik

Övrigt

Ledamot i SACO-s styrelse.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Sundgren, M. (2017). Blurring Time And Place In Higher Education With Bring Your Own Device Applications: A Literature Review. Education and Information Technologies, vol. 22: 6, ss. 3081-3119.    

Kapitel i böcker, del av antologier

Fredriksson, U. , Rasmusson, M. & Sundgren, M. (2012). Weak readers in the Nordic Countries : Gender, immigrant background, socioeconomic background, enjoyment of reading and school related factors.. I Northern Lights on PISA 2009 : focus on reading. Köpenhamn : Nordisk ministerråd (TemaNord). S. 23-43.

Konferensbidrag

Mozelius, P. & Sundgren, M. (2018). Furnishing for the future - teacher experiences of Active Learning Classrooms. I INTED 2018 PROCEEDINGS. Valencia : (INTED Proceedings)  

Sundgren, M. , Håkansson Lindqvist, M. , Jaldemark, J. , Mozelius, P. & Öberg, L. (2017). Design of Active Learning Spaces for Blended Learning Groups - the Teacher Perspective. I International Forum on Active Learning Classrooms, Minnesota, MN, August 9-11 2017.

Sundgren, M. & Jaldemark, J. (2016). Breaking the boundaries of space and time : A review of applications of bring-your-own-device in higher education. Paper presented at the 10th International Conference on Networked Learning 2016, Lancaster, 9-11 may 2016  

Jaldemark, J. , Sundgren, M. & Bostedt, G. (2012). Mobile Learning As A Vehicle To Change Higher Education. Paper presented at the Rwanda International Conference on Technology in Education, 5-7 September, Kigali

Rasmusson, M. , Sundgren, M. & Sahlin, S. (2008). Podcasting and blogging - the way to learn? : Presented at the European Conference on Educational Research 2008 in Gothenburg Sept 10.

Rapporter

Jaldemark, J. , Fredriksson, G. , Sundgren, M. & Jonsson, J. (2014). Slutrapport MUML – MittUniversitetet och Mobilt Lärande: En försöksverksamhet. Härnösand : Mittuniversitetet

Fredriksson, U. , Sundgren, M. , Lundgren, M. & Oskarsson, M. (2013). Digital och traditionell läsning : Analys av olika elevgruppers läsning utifrån PISA 2009. Stockholm : Skolverket (Skolverkets aktuella analyser ).    

Pettersson, A. , Oskarsson, M. , Fredriksson, U. , Karlsson, K. G. , Sollerman, S. , Eliasson, N. , Rasmusson, M. & Sundgren, M. (2013). PISA 2012: 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Stockholm : Skolverket (Skolverkets rapport 398).  

Taube, K. , Fredriksson, U. , Rasmusson, M. , Karlsson, K. , Pettersson, A. , Ingemansson, I. , Hammarberg, N. , Oscarsson, M. & et al. (2010). Rustad att möta framtiden? : PISA 2009 om 15-åringars läsförståelse och kunskaper i matematik och naturvetenskap. Stockholm : Fritzes (Internationella studier, Rapporter, Skolverket 352).

Övrigt

Sundgren, M. (2011). Pedagogiska ställningstaganden för en ny lärplattform vid Mittuniversitetet. Härnösand : Mittuniversitetet..