Maria Eriksson

Universitetslektor|Senior Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetslektor
  • Akademisk titel: Teknologie Doktor
  • Ansvarsområde: Ämne: Kvalitetsteknik
  • Avdelning: Institutionen för kvalitets- och maskinteknik (KMT)
  • Telefon arbete: 010-1428552
  • E-postadress: maria.eriksson@miun.se
  • Besöksadress: Akademigatan 1, Hus Q, Campus Östersund
  • Rumsnummer: Q105b
  • Ort: Östersund
  • Anställd vid ämnet: Kvalitetsledning, Kvalitetsteknik

Allt går att utveckla

Jag har sedan länge ett brinnande intresse för olika kvalitetsfrågor där mitt arbete som kvalitetsombud och verksamhetsutvecklare inom Telecom-industrin i slutet av nittiotalet väckte en nyfikenhet kring att allt går att utveckla mot något bättre. Idag har jag förmånen att arbeta dagligen med kvalitetsfrågor både som lärare och forskare i ämnet Kvalitetsteknik och studera hur företag och andra organisationer arbetar när de uppnår riktigt goda resultat.

På fritiden försöker jag njuta så mycket det bara går av jämtländskt friluftsliv och fjällen. Vandring och skidåkning ligger mig varmt om hjärtat. Att bara sitta runt en eld i skogen och dricka en kopp te är också en njutning. Det är livskvalitet!

Bakgrund

Jag läste mina kurser i ämnet kvalitetsteknik inom en maskiningenjörsexamen 2002-2005 vid Mittuniversitetet och arbetade därefter som lärare i Kvalitetsteknik vid Mittuniversitetet. Jag fick möjligheten att gå en forskarutbildning och tog min doktorsexamen i Kvalitetsteknik 2017, då jag under några år studerat hur olika entreprenörer av upplevelser arbetar för att skapa extraordinärt kundvärde och vad kunderna hade för behov och förväntningar på själva erbjudandet, de kallar för en "upplevelse". Efter det har jag fortsatt arbetat vid universitetet med undervisning och forskning i ämnet Kvalitetsteknik.

Forskningsområden

Några av mina forskningsområden är ständiga förbättringar, värderingsbaserat ledarskap, styrkebaserat lärande, kundvärde, kundnöjdhet, co-creation, metoder för att skapa attraktiv kvalitet och att förstärka kundens känslor genom tex storytelling.

Forskning

Jag arbetar just nu i ett projekt om preventiva och hälsofrämjande aktiviteter i kommunal verksamhet. Arbetet är ett samarbete mellan Mittuniversitetet och Härnösands kommun.

Undervisning

Jag undervisar i Risk- och Krishanteringsprogrammets femte termin där vi studerar processerna som planerar arbetet att förebygga och hantera kriser och hur vi systematiskt kan förbättra processerna för t.ex. säkerhetsfrågor och göra dem mer robusta.

Jag undervisar också i vårt Magisterprogram, Kvalitets- och Ledarskapsutveckling, 60hp, där jag föreläser, handleder projektarbeten och examensarbeten. Även i programmen för Sportsteknologi, maskin-, bygg- och civilingenjörsprogrammen samt ett flertal av våra fristående kurser i Kvalitetsteknik.
För mer information om våra utbildningar besök www.miun.se/kvalitetsteknik

Övrigt

Sitter under pandemin hemma och arbetar men i vanliga fall på Campus Östersund i Hus Q i rum Q105b

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Eriksson, M. , Bäckström, I. , Ingelsson, P. & Åslund, A. (2018). Measuring customer value in commercial experiences. Total quality management and business excellence (Online), vol. 29: 5-6, ss. 618-632.  

Eriksson, M. & Ingelsson, P. (2016). Building an organizational culture when delivering commercial experiences – the leaders’ perspective. International Journal of Quality and Service Sciences, vol. 8: 2, ss. 229-244.  

Ingelsson, P. , Eriksson, M. & Lilja, J. (2012). Can selecting the right values help TQM implementation? : A case study about organisational homogeneity at the Walt Disney Company. Total Quality Management and Business Excellence, vol. 23: 1, ss. 1-11.  

Lilja, J. , Eriksson, M. & Ingelsson, P. (2010). Commercial experiences from a customer perspective elaborated, defined and distinguished. The TQM Journal, vol. 22: 3, ss. 285-292.  

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Eriksson, M. (2017). Customer value in commercial experiences : Expecting the unexpected. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2017 (Mid Sweden University doctoral thesis : 262)  

Konferensbidrag

Åslund, A. , Eriksson, M. & Bäckström, I. (2019). A complementary Quality Management value to support sustainable development. Paper presented at the The 22nd QMOD conference at Krakow, Poland, October 13-15, 2019.  

Lilja, J. & Eriksson, M. (2010). From problem to Attraction Detection Study (ADS) : towards a new methodology for quality practice. I Electronic Proceedings. Cottbus, Germany :

Eriksson, M. & Wiklund, H. (2010). Towards Attractive Experiences. I 13th QMOD conference in Cottbus, Germany, 2010, 30/8-1/9.  

Eriksson, M. , Ingelsson, P. & Lilja, J. (2007). Achieving shared values : Learning from Disney.

Lilja, J. , Eriksson, M. & Ingelsson, P. (2007). Commercial experiences from a customer perspective : Elaborated, defined and distinguished. I Proceedings of the 10th International Conference on Quality Management for Organisational and Regional Development, Lund 18-20/6 2007. Lund : (Linköping Electronic Conference Proceedings)

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Eriksson, M. (2009). Creating customer value in commercial experiences. Lic.-avh. (Sammanläggning) Sundsvall : Kopieringen, 2009 (Mid Sweden University licentiate thesis : 39)