Maria Fredlund

Internationell Handläggare|International Officer

  • Tjänstetitel: Internationell Handläggare
  • Ansvarsområde: Erasmus+ mobilitet för utresande studenter, lärare, och personal. Kontaktperson för nätverket North2North.
  • Avdelning: Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd (FUS)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1427928
  • E-postadress: maria.fredlund@miun.se
  • Besöksadress: Campus Östersund
  • Rumsnummer: G3313
  • Ort: Östersund

Övrigt

Styrelseledamot i Fackförbundet ST

Sidan uppdaterades 2022-11-18