Marianne Hahlin

Universitetsadjunkt|Vfu-koordinator

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Akademisk titel: Universitetsadjunkt
  • Annan titel: Universitetsadjunkt, vfu-koordinator
  • Avdelning: Institutionen för utbildningsvetenskap (UTV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428088
  • E-postadress: marianne.hahlin@miun.se
  • Rumsnummer: D330
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Pedagogik

Marianne Flyckt Hahlin

Hej!
Jag började att arbeta på institutionen för utbildningsvetenskap 2005 då campus fanns i Härnösand. Sedan hösten 2016 finns jag på campus Sundsvall. Jag arbetar 50 % med vfu och undervisar på 50% i pedagogik.

Bakgrund

Fil.kand i pedagogik, Högskoleexamen i datavetenskap, har också lite blandat av fristående kurser inom bl.a. kommunikation, bild, journalistik, IKT (Umu, Miun & Chalmers)

Undervisning

Pedagogik

Sidan uppdaterades 2022-11-18