Marianne Hahlin

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Akademisk titel: Universitetsadjunkt
  • Annan titel: Universitetsadjunkt, vfu-koordinator
  • Avdelning: Institutionen för utbildningsvetenskap (UTV)
  • Telefon arbete: 010-142 80 88
  • E-postadress: marianne.hahlin@miun.se
  • Rumsnummer: D330
  • Ämnen: Bild, Pedagogik

Hej!
Jag, Marianne började att arbeta på Mittuniversitetet 2005 då campus fanns i Härnösand. Sedan hösten 2016 finns jag på campus Sundsvall. I huvudsak arbetar jag med vfu. Jag undervisar också i pedagogik (fristående kurser) och i förskollärarutbildningen.

Bakgrund

Fil.kand i pedagogik, Högskoleexamen i datavetenskap, Webbredaktörsutbildning, fristående kurser inom bl.a. kommunikation, bild, journalistik, IKT (Umu, Miun & Chalmers)

Undervisning

Pedagogik, bild