Marie-France Champoux-Larsson

Spara favorit

Bakgrund

Jag började som adjunkt i psykologi på MIUN 2010. Därefter började jag arbeta som laboratorieadministratör i vår psykologi lab på avdelningen. Under höstterminen 2013 blev jag doktorand på halvfart och delade mina studier med arbetet i laboratoriet. 2017 blev jag doktorand på helfart och arbetar i första hand med min forskarutbildning. För närvarande är jag också doktorandrepresentant på den lokala forskningsetiska kommittén på Mittuniversitetet.

Forskningsområden

Tvåspråkighet och socioemotionell utveckling

Pågående forskning

www.miun.se/psy/Forskning/Projektsidor/language-lab/

Publikationer

Konferensbidrag

Dylman, A. , Champoux-Larsson, M. & Esteves, F. (2017). Gender differences in the generation of emotional words in children and adults. Paper presented at the 13th International Symposium of Psycholinguistics, Braga, Portugal, April 5-8, 2017

Champoux-Larsson, M. , Dylman, A. & Esteves, F. (2017). Identification of facial expressions of emotion in bilingual children with different exposures to their languages. Paper presented at the 13th International Symposium of Psycholinguistics, April 5-8, 2017

Bernhardsson, J. , Bjärtå, A. , Champoux-Larsson, M. & Palmius, J. (2017). PUPIL - A tool for creating and conducting online distributed experimental paradigms. Paper presented at the International Convention of Psychological Science, Vienna, Austria, March 23-25, 2017

Champoux-Larsson, M. & Dylman, A. (2017). The use of emotional paralinguistic cues in monolingual and bilingual children. Paper presented at the Conference on Multilingualism 2017, Groningen, Netherlands, November 6-8, 2017

Champoux-Larsson, M. & Dylman, A. (2017). The use of emotional paralinguistic cues in monolingual, unbalanced bilingual and balanced bilingual children. Paper presented at the the 11th International Symposium on Bilingualism, Limerick, Ireland, June 11-15, 2017

Champoux-Larsson, M. , Dylman, A. , Örnkloo, H. & Esteves, F. G. (2016). Identification of Facial Expressions of Emotion in Balanced and Unbalanced 4-year-old Bilinguals. Paper presented at the Architectures and Mechanisms for Language Processing Psychology Workshop, Bilbao, Spain, 2016; Conference on Multilingualism, Ghent, Belgium 2016