Marittha Olsson

Produktionsekonom|Production Management Officer

  • Tjänstetitel: Produktionsekonom
  • Ansvarsområde: HLV, NVC, UL, ULS, KOM, FUS
  • Avdelning: Ekonomiavdelning (EKO)
  • Telefon arbete: 010-142 80 90
  • E-postadress: Marittha.Olsson@miun.se
  • Rumsnummer: K205
  • Ort: Sundsvall
  • Forskningscentra: Nationellt vintersportcentrum

Övrigt

Kundfakturor, leverantörsfakturor inkl. övriga utbetalningar, stöd och rådgivning i EFH. Kontaktperson för avdelning: Hälsovetenskap (HLV), Nationellt Vintersportcentrum (NVC), Universitetsstyrelsen & Internrevision, Rektor, Universitetsledningen gem (UL), Universitetsledningens stab (ULS), Kommunikationsavdelningen (KOM), Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd (FUS)