Marittha Olsson

Spara favorit

Övrigt

Kundfakturor, leverantörsfakturor inkl. övriga utbetalningar, stöd och rådgivning i EFH.
Kontaktperson för avdelning:
Hälsovetenskap (HLV), Nationellt Vintersportcentrum (NVC), Universitetsstyrelsen & Internrevision, Rektor, Universitetsledningen gem (UL), Universitetsledningens stab (ULS), Ekonomiavdelningen (EKO), Kommunikationsavdelningen (KOM), Samverkansavdelningen (SAM), Regionalt utvecklingsnätverk (RUN)