Martin Shaw

Spara favorit

Bakgrund

Jag kommer från Sheffield i England och flyttade till Sverige under1994. Jag är universitetslektor i engelskspråkig litteraturvetenskap och engelska ämnets studierektor vid avdelningen för humaniora. Jag skrev min avhandling om resande och Romani/Resande självbiografi vid Umeå universitet och försvarade den i april 2006.

Forskningsområden

Jag kommer från Sheffield i England och flyttade till Sverige under1994. Jag är universitetslektor i engelskspråkig litteraturvetenskap och engelska ämnets studierektor vid avdelningen för humaniora. Jag skrev min avhandling om resande och Romani/Resande självbiografi vid Umeå universitet och försvarade den i april 2006.

Igenkännandets politik (the politics of recognition), kategoriseringens våld, flexibilitet, för givet tagande (the taken for granted), paratextual analys

Pågående forskning

Romani/Traveller/Gypsy Life Story: UK

Undervisning

Campus, distans och IT-distans undervisning
Engelskspråkig litteraturvetenskap på grundnivå (A, B, C) och avancerad nivå (inom magisterprogrammet)
Lärarutbildning F3 och 4-6
Lärarlyftet 4-6
Uppsatshandledning (kandidat och avancerad nivå)

Övrigt

Forthcoming article:
Intersecting Stories and Gender Support Systems in Violet Cannon’s Gypsy Princess: The True Story of a Romany Childhood.
Journal: Romani Studies Dec. 2018

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Shaw, M. (2016). Authentic violence : The changing sameness of ‘real’ Romani discourse in Dominic Reeve’s life story. Romani Studies, vol. 26: 2, ss. 129-149.  

Shaw, M. (2012). Hybridity and Violence in Nan Joyce's Traveller and My Life on the Road. NIS, vol. 11: 1, ss. 63-78.

Shaw, M. (2011). "Warning Signs: Violence and Flexibility in the Story of Irish Traveller Nan Joyce's Arrest". NIS, vol. 10, ss. 79-96.

Shaw, M. (2006). "Hopsvetsade röster". Invandrare och Minoriteter, vol. 3, ss. 21-24.

Doktorsavhandlingar

Shaw, M. (2006). Narrating Gypsies, Telling Travellers : A Sudy of the Relational Self in Four Life Stories. Diss. Umeå : Moderna språk, 2006  

Kapitel i böcker, del av antologier

Shaw, M. (2011). "Warning Signs and Reflexivity in Nan Joyce's Anti-Traveller Protest Story". I Beyond Ireland: Encounters Across Cultures. Bern : Peter Lang Publishing Group (Reimagining Ireland). S. 139-157.