Martin Shaw

Universitetslektor|Senior Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetslektor
  • Akademisk titel: Filosofie Doktor
  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428038
  • E-postadress: martin.shaw@miun.se
  • Rumsnummer: MF418
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Engelska

Bakgrund

Jag kommer från Sheffield i England och flyttade till Sverige under1994. Jag är universitetslektor i engelskspråkig litteratur- och kulturvetenskap vid Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV). Jag skrev min avhandling om resande och Romani/Resande självbiografi vid Umeå universitet och försvarade den i april 2006.

Forskningsområden

Igenkännandets politik, kategoriseringens våld, flexibilitet, för givet tagande, paratextual analys.

The politics of recognition, the violence of categorisation, the taken for granted, paratextual analysis.

Autobiography studies
Romani/Traveller/Gypsy Life story: UK

Forskning

Critical Race Studies
Postcolonial Criticism
Postcolonial Ecocriticism

Undervisning

Campus och distans undervisning
Engelskspråkig litteraturvetenskap på grundnivå (A, B, C) och avancerad nivå (inom magisterprogrammet)
Lärarutbildning F3 och 4-6
Lärarutbildning 7-9, gymnasier
Lärarlyftet 4-6
Uppsatshandledning (kandidat och avancerad nivå)
Uppsatshandledning 4-6


Övrigt

Articles Preliminarily Acceptance for Publication

Autumn 2022

 "Imperial Nostalgia and Discursive Dissonance in Eva Petulengro’s The Girl in the Painted Wagon: Memories of a Romany Childhood"   Journal: a/b: Auto/Biography Studies

"Paratextual Ethics, Disrespect and Imperial Nostalgia in Brother Eagle, Sister Sky: A Message from Chief Seattle"    Journal: The Lion and the Unicorn

Article in Anthology accepted for publication 2023

Political Interventions in Space and Place in Uriah Burton’s Uriah Burton Big Just”: His life, His aims, His ideals

Forskningsprojekt

Pågående

Digital Databas för Nationella Prov

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Shaw, M. (2021). The End of Imperialisms in Paul Torday’s Salmon Fishing in the Yemen. Interdisciplinary Studies in Literature and Environment, vol. 28: 2, ss. 761-781.  

Shaw, M. (2019). Za tajemstvím doprovodných textů : Politická agenda v kolaborativním životním příběhu Gordona Silvestera Boswella The Book of Boswell: Autobiography of a Gypsy. ROMANO DŽANIBEN, vol. 26: 1, ss. 67-91.

Shaw, M. (2018). Intersecting stories and gender support systems in Violet Cannon’s Gypsy princess: The true story of a Romany childhood. Romani Studies, vol. 28: 2, ss. 219-238.  

Shaw, M. (2016). Authentic violence : The changing sameness of ‘real’ Romani discourse in Dominic Reeve’s life story. Romani Studies, vol. 26: 2, ss. 129-149.  

Shaw, M. (2012). Hybridity and Violence in Nan Joyce's Traveller and My Life on the Road. NIS, vol. 11: 1, ss. 63-78.

Shaw, M. (2011). "Warning Signs: Violence and Flexibility in the Story of Irish Traveller Nan Joyce's Arrest". NIS, vol. 10, ss. 79-96.

Shaw, M. (2006). "Hopsvetsade röster". Invandrare och Minoriteter, vol. 3, ss. 21-24.

Doktorsavhandlingar

Shaw, M. (2006). Narrating Gypsies, Telling Travellers : A Sudy of the Relational Self in Four Life Stories. Diss. Umeå : Moderna språk, 2006  

Kapitel i böcker, del av antologier

Shaw, M. (2011). "Warning Signs and Reflexivity in Nan Joyce's Anti-Traveller Protest Story". I Beyond Ireland: Encounters Across Cultures. Bern : Peter Lang Publishing Group (Reimagining Ireland). S. 139-157.

Konferensbidrag

Allan, R. , Shaw, I. & Shaw, M. (2022). Swedish National Tests in English : A corpus resource for teachers. Paper presented at the 15th Teaching and Language Corpora (TaLC) Conference, University of Limerick, Ireland, July 13–16, 2022.    

Shaw, M. (2022). The Time of the Gypsies : Covering Life Stories. I National Assocition for English Studies, 2022. Stockholm, 11-13 May.

Shaw, M. (2021). Fighting for Peace inUriah Burton’s Life Story UriahBurton ”Big Just” His Life, His Aims,His Ideals (1979). I 2021 Gypsy Lore SocietyAnnual Meeting and Conferenceon Romani Studies : Book of Abstracts.. S. 119-  

Shaw, M. (2020). Forgotten and Ignored, but not Defeated : Political Acts and Informal Justice in Romani UriahBurton’s Big Just”: His Life, His Aims, His Ideals (1979).. Paper presented at the Political Literatures, Sundsvall, Sweden, June 16, 2020.

Shaw, M. (2019). Maggie Smith-Bendall's Romany Gypsy Life Story : Judging Books by their Covers. I Book of abstracts. Madrid :

Shaw, M. (2019). Towards Nature: Gordon Boswell’s The Book of Boswell: The Autobiography of a Gypsy (1970) and Beyond. I Book of Abstracts.

Sidan uppdaterades 2023-03-20