Mathias Larsson

Koordinator|Coordinator

  • Tjänstetitel: Koordinator
  • Avdelning: Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd (FUS)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428349
  • E-postadress: mathias.larsson@miun.se

- Koordinator för Livslångt lärande
Barnens universitet, Gymnasiesamverkan

Sidan uppdaterades 2023-03-21