Mia Lind

Spara favorit

Bakgrund

Jag har medverkat i forskningsprojekt som rör rättspsykiatrin. Dels ett forskningsprojekt som handlade om HCR-20 Version 3 och dels ett forskningsprojekt som handlade om patienter som har lämnat den rättpsykiatriska vården. Jag har även medverkat i ett forskningsprojekt som rör stalkning.

Undervisning

Jag undervisar i kriminologi på kriminologprogrammet och på fristående kurser. De ämnen som jag främst undervisar i är; riskbedömning för våld, psykopati, viktimologi, stalkning och rättspsykiatri.