Michaela Tjernberg

Universitetsadjunkt|Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Akademisk titel: Forskarstuderande
  • Annan titel: Programansvarig fristående kandidatprogram i Psykologi
  • Ansvarsområde: Samordnare för fristående grundkurser i Psykologi
  • Avdelning: Institutionen för psykologi och socialt arbete (PSO)
  • Telefon arbete: 010-142 80 82
  • E-postadress: michaela.tjernberg@miun.se
  • Rumsnummer: P1301
  • Ort: Östersund
  • Anställd vid ämnet: Psykologi

Forskningsområden

Arbets- och organisationspsykologi.

Forskning

Undersöker gymnasieelevers upplevelse av lärmiljön, stress mm.