Michaela Tjernberg

Michaela Tjernberg

Universitetsadjunkt|Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Akademisk titel: Forskarstuderande
  • Annan titel: Samordnare för fristående grundkurser i Psykologi
  • Avdelning: Institutionen för psykologi och socialt arbete (PSO)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428082
  • E-postadress: michaela.tjernberg@miun.se
  • Rumsnummer: P1301
  • Ort: Östersund
  • Anställd vid ämnet: Psykologi

Forskningsområden

Arbets- och organisationspsykologi.

Forskning

Hybrid arbetsmiljö, med fokus på framgångsfaktorer för ett hållbart hybridarbete på lika villkor.
Lärmiljö, med fokus på gymnasieelevers upplevelse av organisatorisk och social arbetsmiljö ställt mot närvaro, prestation och hälsa.