Michaela Tjernberg

Michaela Tjernberg

Studierektor|Studierektor

  • Tjänstetitel: Studierektor
  • Akademisk titel: Universitetsadjunkt
  • Annan titel: Studierektor för Psykologi
  • Ansvarsområde: Kursutbud, studentkontakt, pedagogiska frågor.
  • Avdelning: Institutionen för psykologi och socialt arbete (PSO)
  • Telefon arbete: 010-142 80 82
  • E-postadress: michaela.tjernberg@miun.se
  • Rumsnummer: P1301
  • Ämne: Psykologi

Forskningsområden

Arbets- och organisationspsykologi.

Pågående forskning

Undersöker gymnasieelevers upplevelse av lärmiljön, stress mm.