Malin Norberg

Universitetslektor|Senior Lecturer

Doktor i pedagogik med inriktning mot barns matematiklärande

Bakgrund

Jag är legitimerad grundskollärare 1-7 Ma/NO och har arbetat i grundskolan i 12 år, mestadels som klasslärare i åk 1-3 men även med specialundervisning i matematik. Efter det arbetade jag som adjunkt på lärarutbildningen i fyra år och därefter som doktorand i pedagogik med inriktning mot barns matematiklärande och disputerade i maj 2020. Nu arbetar jag som universitetslektor i pedagogik.

Utbildningar
2020 Doktorsexamen i pedagogik, Mittuniversitetet
2014 Magisterexamen i pedagogik, Mittuniversitetet
2012 Kandidatexamen i pedagogik, Mittuniversitetet
1999 Grundskollärarexamen 1-7 Ma/NO, Mitthögskolan

Forskningsområden

Min avhandling handlade om elever, matematikläroböcker och meningsskapande och om vad som händer i mötet mellan elev och lärobok. Detta studerades ur ett designorienterat multimodalt perspektiv.

Forskning

Pågående forskning om elever som matematiska individer som grundar sig i resultat från avhandlingsprojektet.

Forskningsprojekt med fokus att utveckla en multimodal analysmodell, genomförs tillsammans med Helene Dahlström.

Forskningsprojekt om literacyaktiviteter i fritidshemsverksamheter med fokus på multimodalitet, specialpedagogik och estetiska uttrycksformer. Projektet leds av Ulla Damber.

Undervisning

Jag undervisar i lärarprogrammen för förskollärare, fritidshemslärare, grundlärare f-3 och grundlärare 4-6.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Dahlström, H. , Damber, U. , Gidlund, U. , Widmark Saari, C. & Norberg, M. (2023). Literacy i fritidshemmet : En studie om förutsättningar för literacy i svenska fritidshem. Barn, vol. 41: 4  

Norberg, M. (2023). Young students’ meaning-making when working with mathematics textbooks : A multimodal study focusing on the designed and the discovered. Research in Mathematics Education, vol. 25: 2, ss. 194-218.    

Norberg, M. (2021). Communicating Mathematics through Images : A multimodal study of Year One students’ meaning-making when working with mathematics textbooks. LUMAT, vol. 9: 1, ss. 945-970.    

Norberg, M. (2021). Exercise design in mathematics textbooks : the case of subtraction. Nordisk matematikkdidaktikk, NOMAD, vol. 26: 1, ss. 5-30.

Norberg, M. (2019). Potential for Meaning Making in Mathematics Textbooks : A Multimodal Analysis of Subtraction in Swedish Year 1. Designs for Learning, vol. 11: 1, ss. 52-62.    

Doktorsavhandlingar

Norberg, M. (2020). Från design till meningsskapande : En multimodal studie om elevers arbete med matematikläroböcker i årskurs 1. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2020 (Mid Sweden University doctoral thesis : 317)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Dahlström, H. & Norberg, M. (2021). Studenter som medskapare i lärarutbildning : erfarenheter av att utveckla en analysmodell för multimodal analys. I Didaktiska reflektioner - reflektioner om didaktik : specialnummer. Sundsvall : Mittuniversitetet (Utbildningsvetenskapliga studier). S. 87-107.  

Åberg-Bengtsson, L. , Beach, D. , Bergnell Karlsson, A. , Ljung-Djärf, A. , Ottosson, T. , Karlsson, K. G. , Norberg, M. , Westman, A. & et al. (2014). När Agnes fick va solen så fattade man ju precis : Om illustrationer i undervisning av yngre elever. I Resultatdialog. Stockholm : Vetenskapsrådet. S. 246-254.

Konferensbidrag

Johansson, H. , Norberg, M. & Österholm, M. (2023). Interplay between modes in mathematics textbooks. I Proceedings of the 46th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. Haifa, Israel : . S. 262--262.

Johansson, H. , Norberg, M. & Österholm, M. (2022). A multimodal perspective on number sense in digital learning resources. I Proceedings of the 45th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. Alicante, Spain : . S. 241--241.

Norberg, M. (2021). Students, agency and mathematical subjectivity. I Exploring new ways to connect : Proceedings of the Eleventh International Mathematics Educationand Society Conference. Hamburg : . S. 709--718.  

Norberg, M. (2018). Children making meaning of mathematics textbooks : - a multimodal study. Paper presented at the 9ICOM, Multimodality – moving the theory forward. 15 – 17 August, 2018, Odense, Denmark

Norberg, M. (2018). Elevers meningsskapande av matematikläroböcker. Paper presented at the Madif 11, Matematikdidaktiska forskningsseminariet, 23-24 januari 2018, Karlstad

Norberg, M. (2018). Läroboken som multimodal text : En läroboksanalys i grundskolans åk 1 med fokus på subtraktion. Paper presented at the Matematikbiennalen 2018, 25-26 januari 2018, Karlstad

Norberg, M. (2017). Mathematics textbooks in primary school : A multimodal perspective. Paper presented at the Nordic Conference on Mathematics Education, NORMA, Stockholm, 30 maj-2 juni, 2017  

Norberg, M. (2015). How do children in primary school make use of illustrations in mathematics textbooks?. Paper presented at the NERA 2015 The 43th Annual Congress of the Nordic Educational Research Association 4-6 March 2015

Norberg, M. (2015). Making meaning of illustrations : A study of primary school students and affordances in mathematics textbooks. Paper presented at the EECERA _ European early childhood Education Research, Barcelona, Sept.2015  

Manuskript

Norberg, M. Exercise design in mathematics textbooks : The case of subtraction - A descriptive textbook analysis mapping out Swedish Year 1 textbooks.

Rapporter

Johansson, H. , Norberg, M. & Österholm, M. (2022). Matematik-app för elever och lärare. Sundsvall : Mittuniversitetet  

Norberg, M. (2014). "Det är för att det ska bli lite svårare?" : - Om illustrationer i matematikläroböcker i grundskolans tidiga år och elevers handskande med dessa.. Härnösand : Mittuniversitetet (Utbildningsvetenskapliga studier 2014:1).  

Sidan uppdaterades 2023-09-21