Nicholas Sheppard

Universitets-/Högskoleadjunkt |Assistant lecturer

  • Tjänstetitel: Universitets-/Högskoleadjunkt
  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428101
  • E-postadress: nicholas.sheppard@miun.se
  • Rumsnummer: MF415
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Engelska

Bakgrund

Adjunkt i engelska

Undervisning

Kurser på A-nivån:
Kultur i engelskspråkiga länder
Engelskspråkig litteratur
Språkfärdighet (skriftlig och muntlig)

Business Writing

Övrigt

Studierektor

Publikationer

Kapitel i böcker, del av antologier

Deutschmann, M. , Dyrvold, K. , Gregersdotter, K. , Sheppard, N. & David , M. (2006). Kollaborativ Inlärning som startpunkt för utveckling av internetkurser inom ämnet engelska. I Från vision till praktik: Språkutbildning och informationsteknologi. Patrik Svensson (red.).. S. 215-240.

Sidan uppdaterades 2022-11-18