Studiesituation i P-huset

Engelska är ett världsspråk som talas av ungefär en femtedel av världens befolkning. Den engelskspråkiga kulturen påverkar dessutom väldigt många människor långt utanför de egna språkgränserna.

Anställda inom ämnet engelska

Rachel Allan

Universitetslektor|Senior Lecturer

Irina Shaw

Universitets-/Högskolelektor |Lecturer

Nicholas Sheppard

Universitets-/Högskoleadjunkt |Assistant lecturer

+46 (0)10-1428101

Sidan uppdaterades 2024-01-25