Anders Olofsson

Professor

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Berggren, C. & Olofsson, A. (2021). A societal perspective on self-employment–Sweden as an example. Studies in Higher Education, vol. 46: 7, ss. 1436-1448.    

From, J. & Olofsson, A. (2016). From University to Regionality? Knowledge Economy and Regional Development : The Case of Sweden. JEP, : spring, ss. 1-13.    

Berggren, C. & Olofsson, A. (2015). Self-employment and field of education understood from current entrepreneurship research. International Journal of Gender and Entrepreneurship, vol. 7: 3, ss. 291-302.    

Björkman, C. & Olofsson, A. (2009). Qualitative Descriptions of Pre-conditions for Capacity-building in Schools. International Studies in Educational Administration, vol. 37: 2, ss. 25-40.

Höög, J. , Johansson, O. & Olofsson, A. (2009). Swedish Successful schools revisited. Journal of Educational Administration, vol. 47: 6, ss. 742-752.  

Olofsson, A. (2006). Utbildning för förändrat samhälle. Sundsvalls tidning, : 2006-11-09, ss. 30-30.

Holmgren, C. , From, J. , Olofsson, A. , Karlsson, H. , Snyder, K. & Sundström, U. (2005). Entrepreneurship Education: Salvation or Damnation?. Journal of Entrepreneurship Education, vol. 8, ss. 7-19.

Höög, J. , Johansson, O. & Olofsson, A. (2005). Successful principalship : The Swedish Case. Journal of Educational Administration, vol. 43: 6, ss. 595-606.

Hult, A. , Olofsson, A. & Rönnermann, K. (2005). Ten years later: Teachers views of their profession.. WingSpan [e-tidsskrift], vol. 1: 1, ss. 36-45.

Hult, A. & Olofsson, A. (1998). Vad är en lärare? : En analys av examinationsdokument för grundskollärarprogrammet 1-7. Lärarutbildning och forskning i Umeå, : 3, ss. 35-45.

Olofsson, A. (1996). Foucault - namnet på en modern vetenskaplig och filosofisk problematik. Tidskrift för lärarutbildning och forskning, : 2

Böcker

Hult, A. , Olofsson, A. & Dahlgren, E. (2001). En utvärdering av Folkbildning om EMU. Stockholm : Fritzes (Ds: Departementsserien 2001:16).

Doktorsavhandlingar

Olofsson, A. (1993). Högskolebildningens fem ansikten. : Studerandes föreställningar om kunskapspotentialer i teknik, medicin, ekonomi och psykologi. - En kvalitativ utvärderingsstudie. Diss. Umeå : Umeå universitet, 1993 (Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet : 35)

Kapitel i böcker, del av antologier

Olofsson, A. (2015). Lärares inställning till rektors ledning. I Struktur, kultur, ledarskap : förutsättningar för framgångsrika skolor. Lund : Studentlitteratur. S. 99-113.

From, J. & Olofsson, A. (2014). Kunskapsekonomi och regional utveckling. I Samhällsentreprenörskap – samverkande för lokal utveckling. Östersund : Mittuniversitetet (Social Science Reports from Mid Sweden University). S. 181-193.

Olofsson, A. (2014). Olika skolor – olika läraridentiteter. I Framgångsrika skolor : mer om struktur, kultur, ledarskap. Lund : Studentlitteratur AB. S. 141-156.

Olofsson, A. (2012). Konflikten mellan kontroll och förändring - exemplet entreprenör (skapsutbildning) i det svenska utbildningssystemet. I Kvalitet och Kollegialitet - Vänbok till Leif Lindberg. Växjö : Linnéuniversitetet (Skriftserie, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap). S. 116-128.

Olofsson, A. & Björkman, C. (2012). Lärares ledarskap – lärare och rektorer i samverkan. I Lärare som ledare :  I och utanför klassrummet. Lund : Studentlitteratur. S. 291-304.

Olofsson, A. & Hult, A. (2011). Introduktion, att utvärdera verksamheter och beöma individer. I Utvärdering och bedömning i skolan : För vem och varför?. Stockholm : Natur och kultur. S. 13-26.

Olofsson, A. (2011). Lärares inställning till rektors ledning av skolan. I Struktur, kultur, ledarskap : Förutsättningar för framgångsrika skolor. Lund : Studentlitteratur. S. 97-114.

Höög, J. , Johansson, O. & Olofsson, A. (2011). Swedish Successful Schools Revisted. I How School Prinicipals Sustain Success over Time : Interantional Perspectives. London, New York : Springer (Studies in Educational Leadership). S. 73-89.  

Olofsson, A. , Höög, J. , Moos, L. , Skedsmo, G. & Johnson, L. (2011). The Hurricane of Accountabilities? Comparison of Accountability Comprehensions and Practices. I How School Principals Sustain Success over Time : International perspectives. London New York : Springer (Studies in Educational Leadership). S. 199-222.  

Olofsson, A. (2009). Entreprenörskap som lokal skol- och samhällsförändring. I Entreprenörskapsutbildning i skola och samhälle : Formering av en ny pedagogisk identitet?. Härnösand : Mittuniversitetet (Utbildningsvetenskapliga studier). S. 16-40.

Olofsson, A. (2008). Entreprenörskapsutbildning, ett nytt verktyg för att skapa kreativitet i skola och samhälle. I Perspektiv på förnyelse och entreprenörskap i offentlig verksamhet. FSF (FSF 2008:1). S. 195-206.

Höög, J. , Johansson, O. & Olofsson, A. (2007). Successful principalship - The Swedish Case. I Successful Principal Leadership In Times Of Change : An International Perspective. Dordrecht, The Netherlands : Springer (Studies in Educational Leadership). S. 87-102.  

From, J. , Holmgren, C. & Olofsson, A. (2006). Models for entrepreneurship education and theories in educational research. I Work Package 1 C Report. Work Related Learning; Initial Teacher Training (ITT) Programmes.. Research Section. Global Education Partnership. Education and Culture Leonardo Da Vinci..

Hult, A. , Olofsson, A. & Rönnerman, K. (2006). Tio år senare : Lärares syn på yrket i en skola i förändring. I Lärarrollen i ett föränderligt samhälle : en antologi om några forskningsprojekt som fått stöd från Länsförsäkringsbolagens forskningsfond. Stockholm : Länsförsäkringar. S. 95-.

Hult, A. , Olofsson, A. & Rönnermann, K. (2005). Tio år senare. - Lärares syn på yrket i en skola i förändring.. I Lärarrollen i ett föränderligt samhälle : en antologi om några forskningsprojekt som fått stöd från Länsförsäkringsbolagens forskningsfond. Stockholm : Länsförsäkringsbolagens AB (LFAB). S. 106-.

Konferensbidrag

Berggren, C. & Olofsson, A. (2015). Characteristics of Mobile Higher Education Students. I ECER 2015, 7-11 September, Hungary: Education and Transition - Contributions from Educational Research, 2015.

Olofsson, A. , Hult, A. & Lindgren, J. (2015). The idea of a University in times of quality assurance: the voices of Swedish vice chancellors. I ECER 2015, 7-11 September, Hungary: Education and Transition - Contributions from Educational Research, 2015.

Olofsson, A. & Hult, A. (2015). What is quality in higher education?: Vice-chancellors’ notions in times of accountability in Sweden. I Abstract Book, NERA 4-6 March 2015: Marketisation and Differentiation in Education, 2015.

Segerholm, C. , Lindgren, J. , Hult, A. & Olofsson, A. (2014). Changing evaluation frameworks - changing expectations? : The case of Swedish higher education.. Paper presented at the European Conference for Educational Research ECER, Porto, 1-5 September 2014

Berggren, C. & Olofsson, A. (2014). Gender Perspective on Student’s Choice of Higher Education Institution.. Paper presented at the Paper presented at European Conference on Educational Research, 2-6 September, 2014

Olofsson, A. & Segerholm, C. (2014). Research evaluation consequences – a Swedish local example. Paper presented at the Nordic Educational Research Association 42nd Congress, Lillehammer, 3-6 March, 2014

Björkman, C. & Olofsson, A. (2014). The best regional education system in the world - a regional school improvement project.. Paper presented at the Paper presented at Nordic Educational Research Association, Lillehammer, 3-6 March, 2014

Berggren, C. & Olofsson, A. (2013). Reflections on Current Research on Women’s Entrepreneurship – A Mixed Method Study. Conference paper GMLG, Lunenburg, 2013-01-17-19. Paper presented at the GMLG, Lunenburg, 2013-01-17-19

Berggren, C. & Olofsson, A. (2012). Könsperspektiv på egenföretagande bland högskoleutbildade. Paper presented at the g12 - Nationell genusforskningskonferens, Göteborg, 28-30/11 2012.

Olofsson, A. & Berggren, C. (2011). From Higher Education studies to Self-Employment - a matter of discipline and gender?. Paper presented at the The European Conference on Educational Research (ECER) ,Berlin, September 2011

Olofsson Anders, A. (2010). Principals with teachers - peer-reviewing colleagues. Paper presented at the The 15th Annual International UCEA Conference on Values and Leadership Ethics, Resilience, and Sustainability: Elements of Learning Focussed School Leadership Umeå, Sweden September 21- 24, 2010

Olofsson, A. & Hult, A. (2010). Qualifying students for peer review in online courses. Paper presented at the NFPF/NERA Conference, Malmö 2010-03-18

Hult, A. , Olofsson, A. , Liljeström, M. & Grape, M. (2009). Peer assessment/review i online- och distansutbildningar : Paper presenterat vid Pedagogisk bedömning från förskola till högskola: lokalt, nationellt och internationellt. Andra årliga FoU-konferensen 2009. Nationella forskarskolan i Pedagogisk bedömning. I Andra årliga FoU-konferensen 2009. Nationella forskarskolan i Pedagogisk bedömning.

Olofsson, A. (2008). Students peer-reviewing papers - the benefits of strong framing and weak classification in writing processes : Paper Ecer 2008.

Olofsson, A. (2006). Can entrepreneurship be learnt by Entrepreneurship training and in Schools : Paper at 14th Nordic Conference on Small Business Research May 11-13, 2006. I Proceedings from the 14th NCSB conference in Stockholm.

Björkman, C. & Olofsson, A. (2006). Qualitative descriptions of capacity building in schools - two Swedish cases. : Paper presented at the NFPF/NERA Conference in Örebro, Sweden, 2006-03-09-11..

Holmgren, C. , Lundström, A. , Olofsson, A. & Viklands, I. (2005). Interrelated effects of entrepreneurship education programs supported by local, regional and/or national authorities.. I Internationalising Entrepreneurship Education and Training Conference, IntEnt. Surrey, 10-13 July 2005 : INT/ENT 2005 E-Publicerat: http://www.intent-conference.de/structure_default/ePilot40.asp?G=621&A=1.

From, J. , Holmgren, C. , Olofsson, A. , Snyder, K. & Karlsson, H. (2005). What is education in entrepreneurship education? : Paper presented at NFPF/NERA-conference in Oslo, March 10-12, 2005.. Paper presented at the NFPF

Holmgren, C. , From, J. , Olofsson, A. , Karlsson, H. , Snyder, K. & Sundstöm, U. (2004). Entrepreneurship Education: Salvation or Damnation? : NERA Congress, Reykjavík 2004. I NERA Congress, Reykjavík 2004.

Snyder, K. , Olofsson, A. & Karlsson, H. (2004). Schools and communities in partnership to foster entrepreneurship education. : European Educational Research Conference 2004.

Snyder, K. , Olofsson, A. , Karlsson, H. , Holmgren, C. & From, J. (2003). Entrepreneurship Education: A Model for Stimulating Learning and School Development in the Knowledge Age?.

Höög, J. , Johansson, O. , Lindbergh, L. & Olofsson, A. (2003). Structure, Culture, Leadership: Prerequisites for Successful Schools? : Paper presented at The International Congress for School Effectiveness and Improvement, 5-8 January 2003, Sidney, Australia - Schooling the Knowledge Society..

Hult, A. , Olofsson, A. & Rönnerman, A. (2002). Ten years later : Teachers: views of their profession. : Paper to be presented at the Annual Conference of the European Educational Research Association, Lisbon, September 2002.

Hult, A. & Olofsson, A. (2000). Assessment in Paramedical Training - a Question of Nursing and Caring? : Paper presenterat vid ECEER, 2000-09-22..

Hult, A. & Olofsson, A. (1999). Examining examinations-What images of the teacher do assessment documents reflect? : Paper presenterat vid TNTEE konferens , Lissabon 1999 05-27-1999-05-31..

Hult, A. & Olofsson, A. (1997). Examination inom högskolan - verklighet och visioner.. I Utbildning i förändring : Universitetspedagogisk konferens i Umeå 20-21 februari 1997 - konfernsrapport. Umeå : . S. 348-

Olofsson, A. (1995). Till frågan om den högre utbildningens kvalitet. : Konferensrapport från Universitets- pedagogisk konferens i Umeå den 15-16 februari 1995. Konferensrapport.. I Kvalitéer i studier och utbildning. Umeå :

Lindberg, L. & Olofsson, A. (1979). Anteckningar fört vid symposium om den pedagogiska forskningen och forskarnas villkor.. I Artikler til NFPF´s kongress i Lillehammer 25-28 oktober 1979.

Franke-Wikberg, S. , Hult, A. , Olofsson, A. & Zetterström, B. (1979). Vad om universitetsutbildningens vad ? : Stencil publicerad i vid NFPF:s kongress i Lillehammer 1979-10-25..

Rapporter

Danielsson, U. , Lundström, A. & Olofsson, A. (2014). Så skulle en ny skola kunna byggas om den inte fanns..    

Karlsson, H. & Olofsson, A. (2012). Ung företagsamhet i e-länet : Betydelsen av samhällsentreprenörer och utbildningsinsatser för regional utveckling. Härnösand : Mittuniversitetet (Utbildningsvetenskapliga studier 2012:1).  

Ivarsson, L. & Olofsson, A. (2002). Tillsyn och kvalitetsutveckling - om konsten att styra den decentraliserade skolan - två fallstudier. : Rapport till Skolverket Sundsvall 2002-12-02..

Dahlgren, E. , Hult, A. & Olofsson, A. (2001). Folkbildning på distans? : en utvärdering.. Umeå : Pedagogiska institutionen, Umeå universitet

Dahlgren, E. , Hult, A. & Olofsson, A. (2001). Nätburen vuxenutbildning : olika utbildningsanordnare i samverkan. Umeå : Umeå universitet. Pedagogiska institutionen

Olofsson, A. & Hult, A. (1999). Bilden av läraren i examinationen av lärarkandidater vid utbildningen till 1-7-lärare i Falun/Borlänge.. Umeå : Pedagogiska institutionen, Umeå universitet (Arbetsrapporter från Pedagogiska institutionen, Umeå universitet 123).

Hult, A. & Olofsson, A. (1999). Examination - en prövning av vad? : En utvärdering av examinationen vid Vårdhögskolan i Boden. Boden : Vårdhögskolan (FoU-rapport / Vårdhögskolan/Boden, Norrbottens läns landsting 44).

Hult, A. & Olofsson, A. (1999). Vad är en lärare? : Analys av examinationsdokument från LHS, grundskollärarprogrammet 1-7. Umeå : Pedagogiska institutionen, Umeå universitet (Arbetsrapporter från Pedagogiska institutionen, Umeå universitet 124).

Olofsson, A. & Hult, A. (1997). En auktoritär prövning eller prövning av auktoritet? : Examination vid universitet och högskola. Stockholm : Högskoleverket (Högskoleverkets skriftserie 1997:12 S).

Olofsson, A. & Karp, S. (1995). Mötet mellan forskarnas och personalens bilder av pedagogiskt ledarskap, målsättningsfrågor och arbetsmiljö : ett utvecklingsprojekt vid en Gymnasieskola.. Umeå : Univ. Pedagogiska institutionen (Pedagogiska rapporter från Pedagogiska institutionen, Umeå universitet 47).

Franke-Wikberg, S. , Hult, A. & Olofsson, A. (1980). En beskrivning av utbildningen i teknik, ekonomi, medicin och psykologi utifrån kursplaner och intervjuer med studerande och lärare. Umeå universitet. Pedagogiska institutionen (Pedagogiska rappporter 75).

Allergren, H. , Andersson, I. , Grensjö, B. & Olofsson, A. (1980). Något om källor i pedagoghistorisk forskning. Umeå : Umeå universitet. Pedagogiska institutionen (Pedagogiska institutionens undervisningsserier 2).

Olofsson, A. (1980). Om ekonomutbildningen. : Studerandes och lärares syn på utbildningen. Umeå universitet. Pedagogiska institutionen (Dokument från Long-projektet 12).

Franke-Wikberg, S. & Olofsson, A. (1977). Föreställningar om föreställningar. Umeå : Umeå universitet. Pedagogiska institutionen (Dokument från Long-projektet 5).

Franke-Wikberg, S. , Hult, A. & Olofsson, A. (1977). Teoretiska utgångspunkter för en studie om högskolestuderandes föreställningsvärld.. Umeå : Umeå universitet. Pedagogiska institutionen (Dokument från Long-projektet 9).

Samlingsverk (redaktör)

Olofsson, A. (ed.) & Hult, A. (ed.) (2011). Utvärdering och bedömning i skolan : För vem och varför. Stockholm : Natur och kultur

Olofsson, A. (ed.) (2009). Entreprenörskapsutbildning i skola och samhälle : Formering av en ny pedagogisk identitet?. Härnösand : Mittuniversitetet (Utbildningsvetenskapliga studier 2009:1).  

Sidan uppdaterades 2023-09-21