Pär Löfstrand

Spara favorit

Forskningsområden

Social Psychology, Political Psychology, Small Group Decision Making, Democracy, Attitudes, Gender Psychology

Pågående forskning

Small group decision making, democracy and equality. Laboratory research.

Undervisning

Social psychology, personality, creativity,  qualitative methodology, work and organizational psychology

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Löfstrand, P. & Zakrisson, I. (2017). "What about the child issue?" Group negotiations of gender and parenthood contracts in recruitment situations. SOCIETY HEALTH & VULNERABILITY, vol. 8: Sup 1, ss. 1-12.    

Löfstrand, P. & Zakrisson, I. (2014). Competitive Versus Non-Competitive Goals in Group Decision-Making. Small Group Research, vol. 45: 4, ss. 451-464.  

Zakrisson, I. & Löfstrand, P. (2010). Vem får vara med och vem bestämmer? : Om exklusion och inklusion i idrottsföreningars beslutsfattande. Svensk Idrottsforskning, : 2, ss. 40-43.  

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Löfstrand, P. (2018). Communicating, Negotiating and Stereotyping : The roles of context, situation and gender in small group decision-making. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2018 (Mid Sweden University doctoral thesis : 277)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Jonsson, G. , Bye, R. , Löfstrand, P. , Skoglund, W. & Thorsen, H. (2011). Måste man idrotta på idrottsanläggningen?. I Forskning Tröndelag, 2011. Trondheim : Tapir Akademisk Forlag. S. 77-103.

Konferensbidrag

Löfstrand, P. (2014). Conversational Arguments in Small Group Decision Making : Reasoning Activity and Perceived Influence over the Decision are Keys for Success. I Independent in the heard: Inclusion and exclusion as social processes. : Proceedings from the 9th GRASP conference, Linköping University, May 2014. (Linköping Electronic Conference Proceedings). S. 64--81.  

Löfstrand, P. (2007). Rollspel, rasism och genus. I Genusmaraton 2007 : Mittsveriges genusforskare på frammarsch. Östersund : (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 45--53.

Löfstrand, P. , Zakrisson, I. , Zipsanse, H. & Bäckström, M. (2006). Does role-playing the situation of a refugee affect racism : Paper presented at International Society fo Political Psychology conference, Barcelona, July 2006..

Zakrisson, I. & Löfstrand, P. (2002). Tolerance, SDO, RWA, and perceived upbringing in Sweden : Paper presented at the ISPP 25th conference in Berlin, Germany, July 16-19, 2002..

Rapporter

Jonsson, G. , Skoglund, W. , Bye, R. , Löfstrand, P. , Thorsen, H. & Sletteröd, N. (2010). Idrottsanläggningars betydelse i lokalsamhället : - bortom det idrottsliga. Delrapport 1.  

Löfstrand, P. & Wallin, K. (2008). Det ideella kulturarvsarbetet, livslångt lärande och social ekonomi. Jamtli Förlag : Östersund (Rapport- Jamtli, Jämtlands Läns Museum 2008:1 2008).

Zakrisson, I. , Skoglund, W. , Jonsson, G. & Löfstrand, P. (2008). Idrottens roll i lokal samhällsutveckling : bortom Real Madrid och storstädernas mångfald. Östersund : JiLU  

073-1568194