Per Alexander Esbjörnsson

Mediautvecklare|Mediautvecklare

  • Tjänstetitel: Mediautvecklare
  • Annan titel: Multimedia Developer IFRU
  • Ansvarsområde: Technical Supervisor RCRLab
  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • Telefon arbete: 010-142 89 50
  • E-postadress: peralexander.esbjornsson@miun.se
  • Besöksadress: Kunskapens väg 1
  • Forskningscentra: Risk and Crisis Research Centre
  • Ämne: Sociologi