Pierre Wiktorin

Spara favorit

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Wiktorin, P. (2009). Kristusgestalter och antikristusgestalter i populärkulturen. Svensk teologisk kvartalskrift, : 85, ss. 42-46.  

Doktorsavhandlingar

Wiktorin, P. (2005). De villkorligt frigivna : Relationen mellan munkar och lekfolk i ett nutida Thailand. Diss. Stockholm : Almqvist & Wiksell, 2005 (Lund Studies in African and Asian Religions : 15)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Wiktorin, P. (2017). Claiming territory : The Role of Pilgrimage in the Struggle for a Re-Christianization of Sweden. I Conflicts, Religion and Culture in Tourism. CABI Publishing (CABI Religious Tourism and Pilgrimage Series). S. 82-93.