Prerna Kumar

Universitetsadjunkt

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Avdelning: Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428452
  • E-postadress: prerna.kumar@miun.se
  • Rumsnummer: L318
  • Ort: Sundsvall
  • Forskningscentra: Centrum för forskning om ekonomiska relationer
  • Anställd vid ämnet: Statistik

Jag har jobbat på Mittuniversitetet sedan 2000 och
undervisar i företagsekonomi, statistik och metodkurser.

Sidan uppdaterades 2022-09-08