Prerna Kumar

Universitetsadjunkt

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Avdelning: Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT)
  • Telefon arbete: 010-142 84 52
  • E-postadress: prerna.kumar@miun.se
  • Rumsnummer: L318
  • Forskningscentra: Centrum för forskning om ekonomiska relationer

Jag har jobbat på Mittuniversitetet sedan 2000 och
undervisar i företagsekonomi, statistik och metodkurser.