Helén Rönning

Universitetslektor|Senior Lecturer

Bakgrund

Universitetslektor Mittuniversitetet, Institutionen för omvårdnad 2020.10.01- pågående.
Förordnande som programansvarig sjuksköterskeutbildningen grund 2020.03.15 - 2022.07.31.
Vikarierande adjunkt Institutionen för omvårdnad, Mittuniversitetet i Sundsvall, 2019.04.01 - 2020.09.31
Medicinskt ansvarig sjuksköterska och övergripande hälso- och sjukvårdsansvarig och chef för MAS/MAR inom Frösunda omsorg mellan 2017.06.01 till 2019.03.31.
Kvalitetscontroller avtalsuppföljare äldreomsorgen, Frösunda omsog 2015.12.01 till och med 2017.06.01
Tf verksamhetschef/sjuksköterska äldreomsorgsboende inom Frösunda omsorg 2015.07.01 till och med 2015.11.31.
Förordnande som Programansvarig för sjuksköterskeprogrammet Hälsohögskolan i Jönköping 2013.01.28 till och med 2015.07.31.
Lektor, Avdelningen för Omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping mellan 1 augusti 2011 till 31 juli 2015.
Doktorand, inskriven på Hälsouniversitetet i Linköping, Institutionen för Medicin och Hälsa, Avdelningen för Omvårdnad mellan januari 2005 till juni 2011.
Universitetsadjunkt, vikarierande på sjuksköterskeprogrammet, Hälsouniversitetet i Linköping, mellan augusti 2009 till augusti 2011
Sjuksköterska, Kardiologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, anställning mellan januari 1990 till januari 2012.

Forskningsområden

Personcentrerad vård, tilltro till egenförmåga, digitalt stöd, behov av stöd till personer med förmaksflimmer och dess närstående, syskon till hjärttransplanterade, vuxna med medfött hjärtfel, samt datorbaserad utbildning, och instrumentutveckling.

Undervisning

Vetenskapsteori och metod, personcentrerad vård, omvårdnadsdokumentation patientjournal

Extra kontaktinformation

Vill du ha kontakt, skicka gärna mail till helen.ronning@miun.se så återkommer jag med tid för samtal.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Winqvist, I. , Näppä, U. , Rönning, H. & Marie, H. (2023). Reducing risks in complex care transitions in rural areas : a grounded theory. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, vol. 18: 1  

Konferensbidrag

Winqvist, I. , Näppä, U. , Rönning, H. & Häggström, M. (2023). Att minska riskerna vid komplexa vårdövergångar i gles landsbygd : En Grundad Teori. Paper presented at the Norrskenskonferensen, Luleå, 14-15 september, 2023  

Sidan uppdaterades 2023-09-21