Lasse Reinikainen

Universitetsadjunkt

Bakgrund

Jag har undervisat i Sociologi sedan slutet på 1990-talet. Jag började undervisa vid (dåvarande) Högskolan i Kalmar och sedan vid Umeå Universitet innan jag kom till Mittuniversitetet!

Forskningsområden

Genus- och familjeforskning

Forskning

Pågående avhandlingsarbete med fokus på makt- och genusstrukturer i parförhållanden där jag bland annat studerar fördelningen av pengar och hushållsarbete.

Undervisning

Jag undervisar i både Sociologi och Genusvetenskap vilket också ligger nära den forskning jag bedriver. De kurser jag undervisar på rör oftast frågor om maktordningar, sociala relationer, genus, organisation och ledarskap samt välfärdsstat. Jag har även undervisat om kultur- och socialpsykologi, kriminalitet och normalitet, professioner, hälsofrämjande arbete likväl som om makt och samhällsstrukturer. Jag är van vid att möta nyblivna studenter likväl som yrkesverksamma människor som vidareutbildar sig inom specifika områden. Jag undervisar även på internationella kurser. Förutom vanliga kurser som ges på Campus så arbetar jag även med distansutbildningar som går över digitala plattformar, vilket är intressant då det kräver en annan typ av pedagogik.

Övrigt

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Nyman, C. , Reinikainen, L. & Eriksson, K. (2018). The tension between gender equality and doing gender : Swedish couples’ talk about the division of housework. Women's Studies, vol. 68, ss. 36-46.  

Reinikainen, L. , Nyman, C. & Stocks, J. (2013). Reflections on a Cross-National Qualitative Study of Within-Household Finances. Journal of Marriage and Family, vol. 75: 3, ss. 640-650.  

Kapitel i böcker, del av antologier

Reinikainen, L. & Zetterström Dahlqvist, H. (2016). Curating an exhibition in a university setting. : An autoethnographic study of an autoethnographic work. I Academic autoethnographies : Inside teaching in higher education. Rotterdam : Sense Publishers. S. 69-84.  

Reinikainen, L. & Gillander Gådin, K. (2015). Gender equality aspirations among Swedish people - a gender and class perspective. I Being young in a neoliberal time : Transnational perspectives on challenges and possibilities for resistance and social change. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 91-105.

Rapporter

Lif, U. & Reinikainen, L. (2021). Rapport : Lika villkor inom forskarutbildningen HUV HT20/VT21. Mittuniversitetet  

Sidan uppdaterades 2023-09-26